Identyfikator artykułu : 00055125 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Czy za pomocą programów PlayMemories Home i Picture Motion Browser mogę korzystać z usług przechowywania zdjęć w chmurze?

    Firma Sony udostępnia usługę PlayMemories Online, służącą do przechowywania obrazów w chmurze. Użytkownik może się zalogować za pomocą istniejącego konta Sony Entertainment Network (SEN) lub PlayStation Network (PSN) i przesyłać obrazy do przechowywania.

    Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w witrynie internetowej PlayMemories Online.

    Z usługi PlayMemories Online można najłatwiej korzystać za pomocą programu PlayMemories Home (zastępującego program Picture Motion Browser). Ponieważ program PlayMemories Home ma takie same funkcje jak program Picture Motion Browser, a przy tym ulepszony interfejs użytkownika, zaleca się jego instalację (lub aktualizację programu Picture Motion Browser, jeśli jest zainstalowany). Program PlayMemories Home umożliwia również bezpośrednie przesyłanie obrazów i plików wideo na różne serwisy do udostępniania zdjęć.

    Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w witrynie internetowej PlayMemories Home.