Identyfikator artykułu : 00155473 / Ostatnia modyfikacja : 17.02.2022Drukowanie

Jak pobrać i zainstalować aplikacje z portalu PlayMemories Camera Apps?

  UWAGA: Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w zależności od kraju/regionu i modelu używanego aparatu.

  Poniżej wyjaśniono, jak instalować aplikacje w aparacie za pomocą komputera. Oto skrót procedury:

  Krok 1: wybierz aplikację na stronie internetowej PlayMemories Camera Apps
  Krok 2: zainstaluj na komputerze narzędzie do instalowania aplikacji
  Krok 3: zainstaluj aplikację w aparacie

  UWAGA:

  • Szczegółowe informacje dotyczące przetestowanego środowiska PlayMemories Camera Apps można znaleźć na poniższej stronie pomocy technicznej. Kliknij opcję Tested Environments (Przetestowane środowiska) w menu Application/Camera (Aplikacja/aparat) u dołu strony pomocy technicznej.
   PlayMemories Camera Apps
  • Jeśli użyjesz aplikacji w środowisku innym niż przetestowane, mogą one działać nieprawidłowo.
  • Dostępne są aplikacje darmowe i płatne. Jeśli kupisz jedną z płatnych aplikacji, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem „portfela” połączonego z Twoim kontem Sony Entertainment Network.
  • Procedury dotyczące aplikacji darmowych i płatnych nieco się różnią. Kiedy w artykule pojawiają się osobne stwierdzenia „w przypadku aplikacji płatnych”, „w przypadku aplikacji bezpłatnych” itp., postępuj zgodnie z typem wybranej aplikacji.

  Krok 1: wybierz aplikację na stronie internetowej PlayMemories Camera Apps

  1. Przejdź do strony internetowej PlayMemories Camera Apps i wybierz kraj/region oraz język.
   PlayMemories Camera Apps

   1. Kliknij sekcję wyboru kraju i języka w prawym górnym rogu strony.

    Obraz

   2. Wybierz kraj/region i język.
    UWAGA: aplikacji PlayMemories Camera Apps nie można pobrać ani zainstalować w krajach i regionach innych niż podane na stronie.

    Obraz


  2. Wybierz swój aparat.

   1. Kliknij opcję ALL All Applications (WSZYSTKIE Wszystkie aplikacje) Obraz w menu SELECT (Wybierz), aby wyświetlić modele aparatów.

    Obraz

   2. UWAGA: wybierz właściwy aparat. Pojawią się aplikacje dostępne do pobrania na dany aparat.

    • Dostępność aplikacji może się różnić w zależności od modelu używanego aparatu.
    • Po kliknięciu opcji Simple 4-Step Installation Guide (Przewodnik po 4-etapowej instalacji) pojawi się przewodnik, na podstawie którego możesz wykonać czynności takie, jak utworzenie konta, zmiana ustawień narzędzi do pobierania czy zainstalowanie aplikacji.


  3. Kliknij aplikację, którą chcesz pobrać.
   Pojawią się informacje o aplikacji.

   Obraz

  4. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj) (jeśli aplikacja jest bezpłatna) lub Proceed to Purchase (Przejdź do zakupu) (jeśli aplikacja jest płatna) na stronie z informacjami o aplikacji.

   UWAGA:

   • Sprawdź, czy model Twojego aparatu znajduje się na liście Compatible Cameras (Zgodne aparaty).
   • Poniżej przedstawiono przykładowy ekran płatnej aplikacji.

    Obraz

    [A]: lista zgodnych aparatów
    [B]: Proceed to Purchase (Przejdź do zakupu) (w przypadku aplikacji bezpłatnej: Install (Zainstaluj)  Obraz
    )

  5. Wprowadź identyfikator i hasło do swojego konta w serwisie Sony Entertainment Network i kliknij przycisk Sign In (Zaloguj).

   Obraz

  6. W przypadku aplikacji płatnej kliknij przycisk OK po zatwierdzeniu warunków użytkowania aplikacji.
   W przypadku aplikacji bezpłatnej przejdź do następnego kroku (krok 2).

   Obraz

   

  Krok 2: zainstaluj na komputerze narzędzie do instalowania aplikacji

  1. Jeśli pobierasz aplikację po raz pierwszy, musisz zainstalować narzędzie do instalowania aplikacji.
   Zainstaluj je, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
   UWAGA: tę czynność wykonuje się tylko raz.

   Obraz

  2. Gdy instalacja dobiegnie końca, pojawi się poniższy ekran. Kliknij przycisk Reload and continue (Wczytaj ponownie i kontynuuj).

   Obraz


  Krok 3: zainstaluj aplikację w aparacie

  1. Podłącz aparat do komputera i sprawdź połączenie.

   1. Włącz aparat.
   2. Podłącz aparat do komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB.

    UWAGA:

    • Gdy w aparacie pojawi się poniższy ekran, naciśnij przycisk OK, aby go zamknąć, a następnie przejdź do następnego kroku.
     Obraz

    • Użyj kabla USB z zestawu aparatu. Jeśli używasz kabla USB od innego producenta, połączenie może działać nieprawidłowo, ponieważ weryfikacja połączenia może się nie udać.
    • Podłącz aparat bezpośrednio do złącza USB komputera. Nie używaj koncentratora USB, ponieważ podłączenie aparatu w ten sposób może spowodować, że nie zostanie on rozpoznany przez komputer. 

   3. O pomyślnym nawiązaniu połączenia informuje komunikat Mass Storage (Pamięć masowa) lub MTP na wyświetlaczu aparatu. Oznacza to, że komputer rozpoznał aparat.

    Obraz

    UWAGA:  Komunikat Connecting... (Łączenie...) oznacza to, że łączenie jest w toku, a komputer nie rozpoznał jeszcze aparatu. Poczekaj, aż połączenie zostanie nawiązane.
   4. Kliknij przycisk Verify Connection (Zweryfikuj połączenie).

    UWAGA:
    • Jeśli nie możesz zweryfikować połączenia, sprawdź czy tryb połączenia USB wybrany w aparacie to Auto (Automatycznie), Mass Storage (Pamięć masowa) lub MTP.

     Sposób weryfikacji
    Wybierz kolejno MENU > obraz(Setup) (Konfiguracja) > USB Connection (Połączenie USB).
    Jeśli na wyświetlaczu aparatu pojawia się komunikat Mass Storage (Pamięć masowa) lub MTP, aparat jest podłączony prawidłowo.
    • Dostępność aplikacji może się różnić w zależności od modelu używanego aparatu.
     Jeśli pojawia się komunikat The connected camera does not comply with this application (Podłączony aparat nie jest zgodny z tą aplikacją), aplikacji nie można pobrać, ponieważ aparat nie jest z nią kompatybilny.
    • W przypadku niektórych aplikacji może być wymagana aktualizacja oprogramowania układowego aparatu.
     Jeśli pojawia się komunikat To use this application, camera firmware update is necessary (Warunkiem użycia tej aplikacji jest aktualizacja oprogramowania układowego aparatu), kliknij opcję To the firmware update page (Przejdź do strony aktualizacji oprogramowania) i przeprowadź aktualizację.
    • W przypadku, gdy do aktualizacji oprogramowania aparatu używasz komputera Mac z systemem OS X w wersji 10.10 (w zależności od modelu aparatu), przed zaktualizowaniem oprogramowania może być wymagana instalacja narzędzia Driver Loader.
  2. Jeśli chcesz pobrać aplikację płatną, przejdź do zakupu.
   W przypadku, gdy wybierzesz aplikację bezpłatną, rozpocznie się jej pobieranie. Przejdź do kroku 3-3.

   1. Sprawdź, czy kwota jest prawidłowa, a następnie kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się). Kliknij przycisk Confirm Purchase (Potwierdź zakup).
    Płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem „portfela” połączonego z Twoim kontem Sony Entertainment Network.

    Obraz

   2. Po zakończeniu płatności wyświetli się ekran z taką informacją. Aby kontynuować i zainstalować aplikację w aparacie, kliknij przycisk Next (Dalej).

  3. Rozpocznie się pobieranie.

  4. Po zakończeniu pobierania rozpocznie się instalacja.

  5. Gdy instalacja dobiegnie końca i pojawi się komunikat, kliknij przycisk OK, aby wyjść.

  6. Odłącz aparat od komputera i sprawdź, czy instalacja się zakończyła.

   Sposób sprawdzania
   • Modele NEX-5T, NEX-5R i NEX-6
    Sprawdź, czy wybrana aplikacja została dodana do menu MENUApplication (Aplikacja) w aparacie. Jeśli aplikacja jest na liście, instalacja się zakończyła.
   • Modele niewymienione powyżej
    Sprawdź, czy wybrana aplikacja została dodana do menu MENUobrazApplication (Aplikacja) → Application List (Lista aplikacji) w aparacie. Jeśli aplikacja jest na liście, instalacja się zakończyła.

  UWAGA:

  • Informacje na temat korzystania z aplikacji znajdują się na witrynie PlayMemories Camera Apps. Kliknij w aplikację, aby wyświetlić informacje. Uzyskasz dostęp do informacji na temat korzystania z aplikacji, instrukcji obsługi i najczęściej zadawanych pytań.
  • Szczegółowe informacje niektórych aplikacji mogą nie uwzględniać wszystkich wymienionych treści.