Identyfikator artykułu : 00073404 / Ostatnia modyfikacja : 28.04.2017

W smarftonie wyświetlany jest komunikat Password Error [Błąd hasła].

    Ten komunikat pojawia się po wprowadzeniu nieprawidłowego hasła podczas podłączania aparatu do smartfona poprzez sieć Wi-Fi.

    Wprowadzić poprawne hasło. Należy pamiętać o rozróżnianiu dużych i małych liter.

    Jeżeli pomimo wpisania prawidłowego hasła komunikat ten pojawi się ponownie, należy usunąć skonfigurowane połączenie w smartfonie, a następnie przywrócić połączenie z aparatem poprzez sieć Wi-Fi.