Identyfikator artykułu : 00055064 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

W jaki sposób można połączyć pliki w formacie MTS (filmy), które nie zostały zaimportowane za pomocą programu PlayMemories Home?

    Program PlayMemories Home umożliwia łączenie kilku plików w formacie MTS, jeśli wykryje, że są one częściami jednego nagrania. Aby ta funkcja była dostępna, nagranie należy zaimportować bezpośrednio z kamery za pomocą programu PlayMemories Home.

    Jeśli pliki nie zostały zaimportowane za pomocą programu PlayMemories Home, można spróbować zarejestrować folder zawierający pliki w formacie MTS w programie PlayMemories Home i je połączyć za pomocą funkcji Combine Videos [Połącz pliki wideo].

    Dostępny jest podgląd łączonych plików, który umożliwia sprawdzenie ich kolejności. Dalsze informacje na temat tej funkcji są dostępne w podręczniku programu PlayMemories: Łączenie plików wideo w programie PlayMemories Home