Identyfikator artykułu : 00071967 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Obiektyw zaparowuje w miejscach o wysokiej lub niskiej temperaturze

    Po przeniesieniu aparatu do innego miejsca o znacznie wyższej lub niższej temperaturze może dojść do skroplenia się pary wodnej w obiektywie i jego zaparowania. Dochodzi do tego zazwyczaj po przeniesieniu obiektywu z zimnego do ciepłego miejsca, lecz problem może pojawić się również po przejściu z miejsca ciepłego do zimnego.

    Aby umożliwić odparowanie pary skroplonej w obiektywie, należy umieścić urządzenie w miejscu o małej wilgotności i wyjąć z niego akumulator oraz nośnik danych. Należy także umożliwić odparowanie wilgoci z wnętrza urządzenia, pozostawiając otwartą pokrywę nośnika, akumulatora i zaślepki gniazd. Należy zostawić aparat w tym stanie na około jedną godzinę lub odczekać, aż temperatura urządzenia zrówna się z temperaturą otoczenia.

    WAŻNE:

    • Aby zapobiec zaparowaniu obiektywu, należy unikać otwierania pokrywy akumulatora, nośnika i zaślepek gniazd w miejscach o dużej wilgotności lub w pobliżu źródeł wody.
    • W aparatach z wymiennymi obiektywami wilgoć może zbierać się w obiektywie i samym aparacie także wtedy, gdy powietrze wewnątrz urządzenia jest suche, a na zewnątrz wilgotne. Unikać wymiany obiektywów w wilgotnych warunkach.