Identyfikator artykułu : 00170167 / Ostatnia modyfikacja : 16.06.2021Drukowanie

Jak przesyłać filmy do komputera Apple Mac.

  Do przesyłania filmu z aparatu można użyć programu Apple iMovie. Pomocy dotyczącej użycia programu Apple iMovie należy szukać w artykule Jak importować filmy przy użyciu programu Apple iMovie. Jeśli w komputerze nie jest zainstalowany program iMovie lub przesyłany materiał wideo ma format 60p (1080 lub 720), należy skorzystać z alternatywnej metody kopiowania nagrań z kamery.

  WAŻNE: Do obsługi filmów AVCHD niezbędny jest procesor Intel Core Duo lub lepszy.

  1. Włącz aparat.
  2. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  3. Przełącz aparat w tryb Mass Storage (Pamięć masowa) lub USB MODE (tryb USB).

   UWAGA: Kiedy komputer rozpozna połączenie, na pulpicie pojawi się nazwa napędu/pamięci masowej aparatu (NO NAME lub UNTITLED).

  4. Kliknij ikonę NO NAME lub UNTITLED na pulpicie komputera.
  5. Odszukaj pliki z filmami.

   Filmy AVCHD:

   1. Kliknij folder PRIVATE.
   2. Kliknij folder AVCHD.
   3. Kliknij folder BDMV.
   4. Kliknij folder STREAM.

   Filmy o standardowej rozdzielczości (SD):

   1. Kliknij folder MP_ROOT.
   2. Kliknij folder 101PNV01.
  6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
  7. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, klikaj pliki z filmami, które chcesz przesłać.
  8. Puść klawisz Shift.
  9. Naciśnij na klawiaturze kombinację Command+C [rys. 1], aby skopiować pliki.
  10. Otwórz folder lub katalog komputera, do którego chcesz skopiować filmy.
  11. Naciśnij na klawiaturze kombinację Command+V [rys. 1], aby wkleić pliki w żądanym miejscu.

  Po wykonaniu powyższych czynności film z aparatu będzie skopiowany na dysk twardy komputera. Do otwarcia i odtworzenia tych plików trzeba użyć programu obsługującego format MPEG-2 (filmy o standardowej rozdzielczości) lub AVCHD (filmy o wysokiej rozdzielczości). W sprawie dodatkowych informacji i ewentualnych aktualizacji prosimy zgłaszać się do producenta używanego programu.

  UWAGA: Należy sprawdzić, czy używana jest aktualna wersja oprogramowania Quicktime dostępnego na stronie internetowej firmy Apple.