Identyfikator artykułu : 00163267 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2024Drukowanie

Jak uruchomić narzędzie PlayMemories Home Settings Initialisation Tool (Windows)

  Ten artykuł dotyczy modeli zgodnych z programem PlayMemories Home. Szczegółów należy szukać w instrukcji lub innej dokumentacji posiadanego urządzenia.

  W tym artykule opisano użycie narzędzia PlayMemories Home Settings Initialisation Tool na komputerach z systemem Windows. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

  Narzędzie PlayMemories Home Settings Initialisation Tool pozwala usunąć różne ustawienia, które są zapisywane automatycznie podczas używania programu PlayMemories Home, i przywrócić domyślne ustawienia programu, wybrane bezpośrednio po instalacji.

  WAŻNE:

  • Narzędzie PlayMemories Home Settings Initialisation Tool nie usuwa danych zapisanych na komputerze.
  • Przywracany stan jest taki sam jak bezpośrednio po zainstalowaniu aplikacji. Jeżeli zatem w aplikacji został później zarejestrowany jakiś folder, będzie on wyrejestrowany.  
  • Jeśli rejestrowany folder zawiera dużo danych, jego ponowna rejestracja może zająć trochę czasu.
  • Narzędzia PlayMemories Home Settings Initialisation Tool nie działa na komputerach Mac.
  1. Zainstaluj program PlayMemories Home.
  2. Wybierz kolejno opcje Start - Wszystkie programy - PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialisation Tool.
   • Windows 10
    1. Kliknij przycisk Start na pulpicie komputera.
    2. W menu Start kliknij opcję Aplikacje.
    3. Kliknij opcję PlayMemories Home.
    4. Kliknij opcję PlayMemories Home Settings Initialisation Tool.
    UWAGA:
    • Jeśli narzędzie PlayMemories Home Settings Initialisation Tool nie pojawia się, wyszukaj je przy użyciu pola Wyszukaj programy i pliki.
    • Jeśli zainstalowany jest program Action Cam Creator, kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Aplikacje - Action Cam Movie Creator and PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialisation Tool.
   • Windows 8 lub Windows 8.1
    • Wyświetl ekran Start.
    • Na ekranie Start użyj przycisku , aby wyświetlić ekran Aplikacje. Na ekranie Start w systemie Windows 8 kliknij prawym przyciskiem myszy w miejscu, w którym nie ma kafelków, a następnie z wyświetlonego paska aplikacji wybierz Wszystkie aplikacje.
    • Kiedy pojawi się okno Aplikacje, w lokalizacji programu PlayMemories Home będzie widoczne narzędzie PlayMemories Home Settings Initialisation Tool.

   UWAGA: Jeśli narzędzie PlayMemories Home Settings Initialisation Tool nie pojawia się, wyszukaj je przy użyciu pola Wyszukaj programy i pliki.

   • Windows 7
    • Kliknij przycisk Start na pulpicie komputera.
    • W menu Start kliknij opcję Programy lub Wszystkie programy.
    • Wskaż opcję PlayMemories Home.
    • Kliknij opcję PlayMemories Home Settings Initialisation Tool.

   UWAGA: Jeśli zainstalowany jest program Action Cam Creator, kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Wszystkie programy - Action Cam Movie Creator and PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialisation Tool.

  3. Uruchomi się narzędzie PlayMemories Home Settings Initialisation Tool. Zaznacz pole wyboru Restore the program to its default settings (Przywróć domyślne ustawienia programu) i kliknij Start.
   Obraz
  4. Pojawi się zapytanie Are you sure you want to restore the program to its default settings? [Czy na pewno chcesz przywrócić program do ustawień domyślnych?]. will display. Kliknij przycisk Yes (Tak).
  5. After a while, Process completed. will display. Kliknij przycisk OK.
  6. Skonfiguruj program PlayMemories Home, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

   W momencie uruchomienia programu PlayMemories Home pojawia się okno PlayMemories Home Initial Settings.

   • Use the standard settings (Recommended) (Użyj standardowych ustawień (Zalecane))
    Po wybraniu opcji Use the standard settings (Recommended) do przeglądania obrazów będzie domyślnie wykorzystywany folder Pictures (Obrazy). Aby wybrać folder inny niż Pictures (Obrazy) lub dodać kolejny folder, wybierz opcję Use custom settings (Użyj własnych ustawień).

   • Use custom settings (Użyj własnych ustawień)
    Jeżeli powodem użycia narzędzia PlayMemories Home Setting Initialisation Tool było niestabilne działanie programu PlayMemories Home lub brak możliwości jego uruchomienia, wybierz opcję Use custom settings (Użyj własnych ustawień), a następnie wybierz początkowe ustawienia bez rejestracji folderu.

  7. Uruchom program PlayMemories Home.
  8. Pojawi się ekran Add folders (Dodaj foldery). Jeśli chcesz, dodaj nowy folder. Kliknij przycisk Next (Dalej).

   UWAGA: Przy ustawieniach domyślnych wybrane są foldery Moje obrazyMoje wideo. Jeśli przechowujesz obrazy w innych folderach, możesz je dodać do programu PlayMemories Home: Dodawanie/usuwanie folderów
  9. Pojawi się komunikat PlayMemories Online (Free) is a cloud-based photo and video service from Sony (PlayMemories Online to bezpłatny serwis Sony do przechowywania zdjęć i filmów w chmurze). Kliknij opcję Do not use PlayMemories Online (Nie chcę używać PlayMemories Online).

   UWAGA: Rejestracja w serwisie PlayMemories Online i jego użycie są możliwe także i później. W programie PlayMemories Home kliknij opcję PlayMemories Online, a następnie Sign in (Zaloguj się).
  10. Program PlayMemories Home uruchomi się po zakończeniu procesu Optimise video settings (Optymalizacja ustawień wideo).

  UWAGA:

  • Dodawanie i usuwanie folderów używanych przy przeglądaniu obrazów w programie PlayMemories Home jest także możliwe po wybraniu ustawienia Use the standard (Użyj standardowych) lub Use custom settings (Użyj własnych ustawień).
  • Jeśli program PlayMemories Home przestaje działać prawidłowo po dodaniu folderu, możliwe jest, że obrazy w tym folderze powodują jakieś problemy (z uszkodzonymi lub niezgodnymi plikami itp.).