Identyfikator artykułu : 00101962 / Ostatnia modyfikacja : 30.11.2020Drukowanie

Rejestrowany obraz jest zamazany lub pojawiają się na nim ciemne punkty

  Kiedy wymieniasz obiektyw aparatu, nawet przy zachowaniu dużej ostrożności do wnętrza aparatu mogą dostać się drobinki kurzu lub pyłu, które następnie osadzą się na przetworniku obrazu. Jeśli zamazanie lub ciemne punkty występują zawsze w tym samym miejscu obrazu, może to świadczyć o zabrudzeniu przetwornika.

  OSTRZEŻENIE: istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Do usuwania drobinek pyłu z powierzchni przetwornika obrazu nie wolno używać suchej ściereczki lub dostępnego w handlu płynu do czyszczenia. Grozi to odwarstwieniem się powłoki na przetworniku obrazu. Gwarancja firmy Sony nie obejmuje skutków niewłaściwego obchodzenia się z aparatem poprzez używanie dostępnych w handlu płynów do czyszczenia, papieru do czyszczenia itp. W przypadku aparatów z lustrami należy uważać, aby nie dotknąć powierzchni lustra. Dotknięcie powierzchni lustra może spowodować uszkodzenie. Zaleca się, aby nie wykonywać czyszczenia żadną inną metodą niż zdmuchiwanie pyłu gruszką.

  UWAGA: szczegółowych informacji o wykonywaniu poniższych czynności w konkretnym modelu urządzenia należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z aparatem. Instrukcje są zamieszczone na stronie pomocy technicznej dla posiadanego modelu.

  Aby wyczyścić przetwornik obrazu, wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli aparat ma funkcję automatycznego czyszczenia, do usuwania pyłu i zanieczyszczeń z przetwornika obrazu używaj funkcji automatycznego czyszczenia.
  2. Jeśli funkcja automatycznego czyszczenia (w modelach z taką funkcją) nie usuwa pyłu lub zanieczyszczeń, użyj do czyszczenia dostępnej w handlu gruszki.

  UWAGA: jeśli zabrudzenia nie zostaną usunięte mimo czyszczenia lub jeśli nie chcesz samodzielnie czyścić przetwornika obrazu, możesz skorzystać z usługi specjalisty.