Identyfikator artykułu : 00122069 / Ostatnia modyfikacja : 12.08.2015Drukowanie

Aparat nie ustawia ostrości w trybie autofokusa (AF)

  Jeśli autofokus nie może ustawić ostrości, może to wynikać z różnych przyczyn, np. z odległości między Tobą a fotografowanym obiektem. Ustawienie ostrości może być trudne w zależności od warunków oświetleniowych. Poniżej znajdują się informacje na temat rozwiązywania problemów związanych z automatycznym nastawianiem ostrości.

  Należy upewnić się, że fotografowany obiekt nie znajduje się zbyt blisko.

  Każdy obiektyw może fotografować obiekty z określonej minimalnej odległości. Określa się ją jako minimalną odległość ogniskowania. Jeśli znajdujesz się od fotografowanego obiektu w odległości mniejszej niż minimalna odległość ogniskowania, nie będzie można ustawić ostrości. Minimalna odległość ogniskowania różni się w zależności od obiektywu. W obiektywach z zoomem może się ona dodatkowo różnić zależnie od ogniskowej. Aby sprawdzić minimalną odległość ogniskowania obiektywu, sprawdź dane techniczne obiektywu lub odległość podaną na obiektywie, jak pokazano na obrazku poniżej.


  Obraz

  Odległość w metrach (m) i stopach (ft) jest podana na przedniej części obiektywu. Minimalna odległość ogniskowania powyższego obiektywu wynosi 0,25 m (25 cm). Jeśli zbliżysz się do obiektu na odległość mniejszą niż podana, nie będzie można ustawić ostrości. Jeśli chcesz fotografować obiekt z jak najmniejszej odległości, najpierw maksymalnie się do niego zbliż. Następnie powoli się od niego odsuwaj, aby znaleźć odpowiednią odległość, w której będzie można ustawić ostrość.

  Upewnij się, że obiekt lub otoczenie, w którym zdjęcie jest robione, nie ogranicza nastawiania ostrości

  Ustawienie ostrości aparatu może być trudne w następujących przypadkach:

  • ruch lub duża prędkość, np. poruszający się samochód
  • obiekt znajduje się zbyt blisko aparatu
  • scena o dużym kontraście, np. niebieskie niebo lub piaszczysta plaża
  • stale zmieniająca się scena, np. fale lub wodospad
  • otoczenie o słabym oświetleniu, np. wnętrze kościoła lub noc
  • obiekt jest oświetlony od tyłu przez silne źródło światła, np. słońce
  • nakładające się obiekty, które umieszczone są blisko i daleko, tworząc głębię, np. obiekt znajdujący się za ogrodzeniem

  Ustawianie ostrości na obiekcie w trudnych warunkach otoczenia

  1. Zrób zdjęcie, ustawiając ostrość na obiekt: 

   • Umieść obiekt w zasięgu pola autofokusa i naciśnij do połowy przycisk spustu migawki. Ostrość na obiekcie zostanie w ten sposób ustawiona.
    Obraz 

   •  Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk spustu migawki do końca.
    
  2. W aparacie lub na obiektywie ustaw przełącznik ostrości w pozycji Manual Focus [Ręczne ustawianie ostrości] (MF).
   1. Dostosuj wartość przysłony aparatu, aby uniknąć częściowo ostrych zdjęć. Otwórz przysłonę, by rozmyć tło lub pierwszy plan zdjęcia.

    Zdjęcie wykonane przy otwartej przysłonie (przykład: przysłona — wartość 2,8)
    Obraz

    Zdjęcie wykonane przy zwężonej przysłonie (przykład: przysłona — wartość 16)
    Obraz

   2. Ustaw pokrętło trybu w aparacie na tryb Aperture Priority [Preselekcja przysłony] (A). Tryb przysłony automatycznie ustawia aparat, dlatego parametry inne niż przysłona ustawiane są w optymalnej ekspozycji.
   3. Fotografując w ciemnych miejscach, za pomocą pokrętła w aparacie zwiększ wartość przysłony lub wartość F aparatu. Zmniejszysz w ten sposób ilość światła wpadającego do aparatu.

    UWAGA: Podczas fotografowania w ciemnym otoczeniu zaleca się użycie statywu w celu uniknięcia drgań aparatu.

  Dotyczy modeli ILCA-77M2, SLT-A77V, SLT-A99V lub DSLR-A900.

  Jeśli obraz nadal nie jest wyostrzony, dostosuj funkcję AF Micro Adjustment [Mikroregulacja AF] każdego obiektywu , wykonując następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk Menu.
  2. Wybierz pozycję Setup [Konfiguracja].
  3. Wybierz AF Micro Adj [Mikroregulacja AF].
  4. Wybierz AF Adjustment Setting [Ustawienia mikroregulacji AF].
  5. Wybierz pozycję ON [Wł.], aby wyświetlić skalę i wybrać żądaną wartość.
  6. Przekręć kółko sterujące, pokrętło lub dżojstik aparatu i wybierz żądaną wartość.

   UWAGA: Im większa wartość, tym położenie ogniskowej jest dalej od aparatu. Im mniejsza wartość, tym położenie ogniskowej jest bliżej aparatu.

  7. Po zakończeniu naciśnij centralną część kółka sterującego lub dżojstika w aparacie.

   UWAGI:

   • Wartości regulacji nie można zarejestrować, jeśli tryb AF Micro Adj. [Mikroregulacja AF] nie jest ustawiony w pozycji On [Wł.].
   • W celu uzyskania najlepszych wyników zaleca się, aby wartości AF ustawiać zgodnie z warunkami fotografowania w danej chwili.
   • Jeśli do aparatu mocujesz obiektyw, do którego zarejestrowano już wartość, ta zarejestrowana wartość pojawi się na ekranie. [±0] pojawi się w przypadku obiektywów, w których nie rejestrowano wartości.
   • Jeśli na ekranie jako wartość pojawi się znak [-], oznacza to, że 30 obiektywów zostało zarejestrowanych i nie można zarejestrować więcej. Aby zarejestrować nowy obiektyw, zamocuj obiektyw, którego rejestrację można usunąć, i ustaw jego wartość na [±0] lub zresetuj wartości wszystkich obiektywów za pomocą przycisku [Clear] [Wyczyść].
   • Trybu AF Micro Adj. [Mikroregulacja AF] można używać wyłącznie w obiektywach Sony, Minolta i Konica-Minolta. Jeśli używa się tego trybu w obiektywach innych firm, zarejestrowane wartości mogą być nieprawidłowe. Trybu AF Micro Adj. [Mikroregulacja AF] pod żadnym pozorem nie wolno używać w nieobsługiwanych obiektywach.
   • Nie można samemu wykonać regulacji AF w obiektywach Sony, Minolta i Konica Minolta, które mają takie same dane techniczne .

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli mimo wykonania wszystkich opisanych powyżej czynności problem nadal występuje, urządzenie może wymagać naprawy. Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.