Identyfikator artykułu : 00168762 / Ostatnia modyfikacja : 17.08.2021

Czy w trybach „Zdjęcia seryjne” lub „Zdjęcia seryjne z priorytetem szybkości” aparat stale ustawia ostrość?

  Stałe ustawianie ostrości podczas zdjęć seryjnych bywa możliwe przy wybranym trybie automatycznego nastawiania ostrości AF-A lub AF-C.
  Istnieje jednak szereg ograniczeń związanych z poszczególnymi aparatami i obiektywami. Szczegóły podano poniżej.

  Legenda:
  ✔: Zgodność
  - : Brak zgodności

  Fast Hybrid AF Adapter mocowania
  Nazwa modelu Ustawienie trybu automatyki ostrości Przy korzystaniu
  ze zgodnego obiektywu
  Przy korzystaniu
  z niezgodnego obiektywu
  Przy korzystaniu
  z adaptera LA-EA1
  Przy korzystaniu
  z adaptera LA-EA3
  Przy korzystaniu
  z adaptera
  LA-EA2, LA-EA4
  ILCE-9 AF-C ✔*10 ✔*2 ✔*2 ✔*6 ✔*2
  ILCE-7RM2
  ILCE-7RM3
  AF-A lub AF-C ✔*1 ✔*2 ✔*3 ✔*2
  ILCE-7M2 AF-C ✔*1 ✔*2 ✔*3 *8 ✔*2
  ILCE-7 AF-C ✔*4 ✔*5 ✔*5
  ILCE-5100 AF-A lub AF-C ✔*6 ✔*2 ✔*2
  ILCE-6000 AF-A lub AF-C ✔*6 ✔*2 ✔*2
  ILCE-6300 AF-A lub AF-C ✔*6 ✔*2 ✔*3 ✔*2
  ILCE-6300
  ILCE-6400
  ILCE-6500
  AF-A lub AF-C ✔*9 ✔*2 ✔*3 ✔*2
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6
  AF-C ✔*7 ✔*5 ✔*5

  Nazwa modelu Ustawienie trybu automatyki ostrości System AF z detekcją kontrastu

  Adapter mocowania

  Przy korzystaniu
  z adaptera
  LA-EA1, LA-EA3
  Przy korzystaniu
  z adaptera
  LA-EA2, LA-EA4
  ILCE-7SM2
  ILCE-7S
  ILCE-7R
  ILCE-5000
  ILCE-3500
  ILCE-3000
  NEX-7
  NEX-3N
  NEX-F3

  AF-C

  ✔*5

  ✔*5

  NEX-C3

  AF-C

  ✔*5

  ✔*5 *11

  NEX-5
  NEX-3

  AF-C

  ✔*5

  ✔*5 *12


  Nazwa modelu

  Ustawienie trybu automatyki ostrości

  DSC-RX10M4  AF-A lub AF-C ✔*1
  DSC-RX100M5 AF-A lub AF-C ✔*1

  *1 Śledzenie ostrości podczas zdjęć seryjnych nie jest możliwe w następujących przypadkach:

  • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
  • Podczas zdjęć w ciemnych miejscach.
  • W przypadku fotografowania obiektów pozbawionych kontrastu, na przykład błękitnego nieba lub białej ściany.
  • Gdy wartość przysłony jest większa niż F8.

  *2 Zgodność tylko z trybem Zdjęcia seryjne: Lo.

  *3 Zgodność tylko z trybem Zdjęcia seryjne: Lo.
       W menu własnych ustawień należy zmienić ustawienie opcji AF system (System AF) na Phase-detection AF (AF z detekcją fazy).

  *4 Śledzenie ostrości podczas zdjęć seryjnych z priorytetem szybkości nie jest możliwe w następujących przypadkach:

  • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
  • Podczas zdjęć w ciemnych miejscach.
  • W przypadku fotografowania obiektów pozbawionych kontrastu, na przykład błękitnego nieba lub białej ściany.
  • Gdy wartość przysłony jest większa niż F8.

  *5 Zgodność tylko z trybem Zdjęcia seryjne. (Ciągłe nastawianie ostrości nie jest możliwe w trybie zdjęć seryjnych z priorytetem szybkości.)

  *6 Śledzenie ostrości nie jest możliwe podczas zdjęć w ciemnych miejscach. W wymienionych poniżej przypadkach nie jest możliwe ciągłe nastawianie ostrości w trybie Mid/Hi. W takim przypadku należy zmienić ustawienie na Lo.

  • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
  • Gdy wartość przysłony jest większa niż F11.
  • Gdy w adapterze LA-EA3 zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 01

  *7 Śledzenie ostrości podczas zdjęć seryjnych z priorytetem szybkości nie jest możliwe w następujących przypadkach:

  • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
  • Podczas zdjęć w ciemnych miejscach.
  • Gdy wartość przysłony jest większa niż F6,3.

  *8 Wymagane jest oprogramowanie w wersji 2.0 lub nowszej.

  *9 Śledzenie ostrości nie jest możliwe podczas zdjęć w ciemnych miejscach. W wymienionych poniżej przypadkach nie jest możliwe ciągłe nastawianie ostrości w trybie Mid/Hi/Hi+. W takim przypadku należy zmienić ustawienie na Lo.

  • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
  • Gdy wartość przysłony jest większa niż F11.
  • Gdy w adapterze LA-EA3 zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 01

  *10 Śledzenie ostrości nie jest możliwe podczas zdjęć w ciemnych miejscach. Ciągłe nastawianie ostrości nie jest możliwe w wymienionych poniżej przypadkach.

  • Gdy obiekt znajduje się poza obszarem pokrywanym przez czujnik AF z detekcją fazy.
  • Gdy wartość przysłony jest większa niż F11.

  *11 Wymagane jest oprogramowanie w wersji 02 lub nowszej.

  *12 Wymagane jest oprogramowanie w wersji 05 lub nowszej.