Identyfikator artykułu : 00079797 / Ostatnia modyfikacja : 25.09.2022Drukowanie

Nie można ładować akumulatora przez łącze USB lub za pomocą zasilacza sieciowego

  Poniżej przedstawiono możliwe przyczyny braku ładowania akumulatora. Aby rozwiązać problem, postępuj w sposób opisany poniżej.

  Jeśli w używanym komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows 8.1 lub Windows 10, przed ładowaniem urządzenia może być konieczna aktualizacja sterownika:

  Produkty z funkcją ładowania przez łącze USB

  Wymagania przy ładowaniu przez łącze USB:

  • Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Akumulatora nie można ładować, gdy aparat lub kamera są włączone, gdyż uaktywnia się wówczas połączenie USB (np. w celu przesyłania obrazów między urządzeniami). 
  • Należy używać tylko oryginalnego przewodu USB, który został dostarczony z urządzeniem.
  • Upewnij się, że do aparatu lub kamery jest prawidłowo włożony akumulator.
  • Upewnij się, że aparat lub kamera są prawidłowo połączone przez łącze USB z komputerem. W razie potrzeby bezpiecznie odłącz przewód USB od komputera i podłącz go na nowo.

   UWAGA: Nie gwarantuje się możliwości ładowania z samodzielnie zbudowanego lub przerobionego komputera.

  • Jeśli akumulator jest całkowicie naładowany, wskaźnik ładowania nie włączy się. Bezpiecznie odłącz przewód USB, włącz zasilanie urządzenia i sprawdź aktualny poziom energii w akumulatorze.

   UWAGA: Wyświetlenie prawidłowego poziomu energii w akumulatorze następuje czasem z opóźnieniem nieprzekraczającym jednej minuty.

  • Podczas ładowania należy unikać wyłączenia się komputera lub jego przełączenia się w tryb uśpienia bądź hibernacji.
  • W przypadku użycia laptopa należy podłączyć do niego zasilacz sieciowy.

  Rozwiązywanie problemów:

  • Jeśli komputer pozostaje w trybie czuwania, należy odłączyć od niego urządzenie, uruchomić komputer i ponownie podłączyć urządzenie po całkowitym uruchomieniu komputera.
  • Jeśli urządzenie nie jest rozpoznawane lub jeśli nie zaczyna się ładowanie, spróbuj użyć do połączenia innego portu USB komputera.
  • W miarę możliwości sprawdź, czy możliwe jest ładowanie z innego komputera.
  • Jeśli dysponujesz innym akumulatorem tego samego typu, spróbuj użyć innego akumulatora i sprawdź, czy rozpoczyna się jego ładowanie.

  WAŻNE: W zależności od warunków nagrywania czas potrzebny do całkowitego naładowania akumulatora przez łącze USB może być nawet trzy razy dłuższy niż rzeczywisty czas nagrywania. Jeśli na komputerze znajduje się port USB 3.0 z symbolem błyskawicy, taki jak pokazany na zdjęciu poniżej, czas ładowania będzie krótszy.

  Port USB 3.0 z błyskawicą

  Produkty ładowane przez zasilacz sieciowy

  Wymagania przy ładowaniu przez zasilacz sieciowy:

  • Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
  • Należy używać tylko oryginalnego zasilacza sieciowego, który został dostarczony z urządzeniem.
  • Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest starannie włączony do gniazdka sieci energetycznej.
  • Upewnij się, że do aparatu lub kamery jest prawidłowo włożony akumulator.
  • Jeśli akumulator jest całkowicie naładowany, wskaźnik ładowania nie włączy się. Odłącz zasilacz sieciowy, włącz zasilanie urządzenia i sprawdź aktualny poziom energii w akumulatorze.

   UWAGA: Wyświetlenie prawidłowego poziomu energii w akumulatorze następuje czasem z opóźnieniem nieprzekraczającym jednej minuty.

  Rozwiązywanie problemów:

  • Jeśli dysponujesz innym akumulatorem tego samego typu, spróbuj użyć innego akumulatora i sprawdź, czy nadal występuje problem.
  • Odłącz i z powrotem podłącz zasilacz sieciowy i akumulator.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy. W takim przypadku prosimy o kontakt.