Identyfikator artykułu : 00062738 / Ostatnia modyfikacja : 06.10.2022Drukowanie

Funkcja NFC nie współpracuje z urządzeniem mobilnym lub nie można nawiązać połączenia z aplikacją Imaging Edge Mobile (następcą PlayMemories Mobile).

  Odszukaj symbole ilustracja wskazująca znak NFC (znaki N) na aparacie i smartfonie, po czym zetknij urządzenia na 1–2 sekundy, aby w smartfonie uruchomiła się aplikacja Imaging Edge Mobile (następca PlayMemories Mobile).

  UWAGA: w urządzeniu mobilnym musi być zainstalowana aplikacja Imaging Edge Mobile.

  W przypadku dalszego braku reakcji przeanalizuj poniższe możliwości.

  • Aparat może nie reagować, gdy aparat lub smartfon są używane w etui.
   W takim przypadku należy wyjąć aparat lub smartfon z etui.

  • Funkcja NFC nie działa, gdy w aparacie jest włączony Tryb samolotowy.

   UWAGA: Tryb samolotowy występuje tylko w wybranych aparatach.

  • Upewnij się, że opcja Steruj ze smartfonu w menu Sieć bezprzew. aparatu jest ustawiona na Wł.
   UWAGA: ustawienie Steruj ze smartfonu występuje tylko w wybranych aparatach.

  • Sprawdź, czy smartfon jest zgodny z technologią NFC.
   Czym charakteryzuje się smartfon zgodny z NFC?

   UWAGA: do użycia funkcji NFC z telefonem iPhone wymagany jest iPhone 7 lub nowszy i system iOS 11.0. 

  • Upewnij się, że funkcja NFC została włączona w menu urządzenia mobilnego (Sieci bezprzewodowe lub Ustawienie sieciowe).

   UWAGA: sposób wybierania ustawień zależy od smartfona.

  • Jeśli sieć Wi-Fi aparatu jest wyłączona lub ustawiona na Połączenie wielokr., nie można nawiązać połączenia z aplikacją Imaging Edge Mobile.
   Zmień ustawienie Wi-Fi na Połącz. pojedyncze.

   UWAGA: dostępne ustawienia Wi-Fi zależą od produktu.

  W następujących sytuacjach istnieje możliwość połączenia aparatu ze smartfonem przy użyciu kodu QR:

  • Gdy wybranie opcji Steruj ze smartfonu lub Infor. o połączeniu z menu Steruj ze smartfonu w aparacie powoduje, że na wyświetlaczu aparatu pojawia się kod QR.
  • Gdy włączenie funkcji Smart Remote Control (Inteligentne zdalne sterowanie) z serwisu PlayMemories Camera Apps powoduje, że na wyświetlaczu aparatu pojawia się kod QR.
  • Kod QR jest nadrukowany z tyłu pokrywy akumulatora na aparacie.

  Spróbuj nawiązać połączenie przy użyciu funkcji Scan QR Code (Skanuj kod QR) aplikacji Imaging Edge Mobile.