Identyfikator artykułu : 00170442 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Występuje błąd pliku z bazą danych o obrazach.

    Ten komunikat o błędzie pojawi się w przypadku uszkodzenia niektórych plików z bazą danych o filmach. Może on wystąpić, jeśli filmy z karty pamięci były modyfikowane lub edytowane na komputerze, co spowodowało niespójności w danych. Problem ten można spróbować rozwiązać, wybierając opcję Odz. bazę dan. obr..

    OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Informacja ta oznacza konieczność sformatowania karty pamięci. Przed wykonaniem kolejnych czynności upewnij się, że wszystkie pliki ze zdjęciami i filmami zostały skopiowane do komputera.

    W razie dalszego występowania tego problemu pomimo odzyskania pliku bazy danych o obrazach skopiuj wszystkie pliki ze zdjęciami i filmami do komputera, po czym sformatuj kartę. Jeśli błąd występuje również przy próbie użycia nowo sformatowanej karty pamięci, użyj innej karty.