Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-7RM4

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano obsługę adaptera mocowania typu A LA-EA5 (sprzedawanego oddzielnie) (dodano 03-09-2020)
  • Adapter mocowania typu A LA-EA5 obsługuje wszystkie obiektywy z mocowaniem typu A
  • W pełni obsługiwany jest system AF z wykrywaniem fazy w płaszczyźnie ogniskowej oraz funkcje AF i szybkiego wykonywania zdjęć seryjnych
  • Obsługa pokrywającego duży obszar systemu AF z wykrywaniem fazy w płaszczyźnie ogniskowej
  • Funkcje AF oparte na rozpoznawaniu obiektów, takie jak ustawianie ostrości na oko w czasie rzeczywistym Real-time Eye AF (człowiek lub zwierzę) i śledzenie w czasie rzeczywistym Real-time Tracking
  • Śledzenie AF/AE podczas zdjęć z szybkością do 11 kl./s
  Uwagi:
  • Obiektywy STF wymagają ręcznego nastawiania ostrości
  • Adaptery mocowania typu A nie współpracują z telekonwerterami
  • System AF nie działa podczas nagrywania filmów z użyciem adaptera mocowania typu A LA-EA5
  • Przy śledzeniu AE ustawienie przysłony jest dostosowywane do pierwszej klatki i blokowane, a regulacja ekspozycji odbywa się poprzez zmiany czasu otwarcia migawki i czułości ISO
  Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.
 • Poprawiono działanie autofokusa (AF) przy nagrywaniu filmów z użyciem obiektywu FE 12–24 mm F2.8 GM (SEL1224GM)
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Wprowadzono „Moje menu” umożliwiające wczytywanie i zapisywanie własnych ustawień aparatu
 • Dodano funkcję „External Flash Set” (Ustawienia zewnętrznej lampy błyskowej):
  Funkcja ta umożliwia zmienianie ustawień podłączonej lampy błyskowej (sprzedawanej oddzielnie) lub bezprzewodowego sterownika radiowego (sprzedawanego oddzielnie) bezpośrednio z aparatu.
  Kompatybilne modele lamp błyskowych
  • HVL-F60RM (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 2.00 lub nowszej)
  • HVL-F45RM (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 2.00 lub nowszej)
  Kompatybilny bezprzewodowy sterownik radiowy:
  • FA-WRC1M (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 3.00 lub nowszej)

  Dalszych informacji należy szukać w Przewodniku pomocniczym:

 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-7RM4, wersja 1.20 (Windows)

Wersja pliku

 • 1.20

Rozmiar pliku

 • 337 MB (353 729 744 bajtów)

Data wydania

 • 06-08-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 1.20, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu → Setup subpage [6] (Podstrona [6] konfiguracji) → Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

  Wersja oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Miejsce na dysku twardym: Co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania kamery
  • Całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd Poziom naładowania akumulatora (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z aparatem
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać aktualizację

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE7RM4V120.exe].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

  Dla użytkowników systemów Windows 8.1 / 10:
  Jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Internet Explorer, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_ILCE7RM4V120.exe]. Nie podłączaj na razie aparatu.
 3. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
  System Software Updater

 4. Włącz aparat.
 5. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu → podstronę [4] menu Konfiguracja → USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa).

  Etap[4] - Pamięć masowa

 6. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB. Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat „USB Mode” [Tryb USB].
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera powinien się wyłączyć. należy przejść do następnego kroku.
  Jeżeli ekran LCD aparatu nie wyłącza się, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer ma kilka portów USB, podłącz aparat do innego portu.
  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera przewodem USB może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera.
  W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „Krok 1: Uruchom narzędzie Updater”.
 7. Sprawdź zawartość ekranu LCD aparatu i kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.1.10” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego nosi numer 1.20 lub późniejszy, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, a następnie włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.
  System Software Updater — bieżąca wersja

  Aktualizacja jest zbędna.
  Aktualizacja jest zbędna.

 8. Kliknij przycisk Next (Dalej). Pojawi się poniższy ekran.
  Automatyczne resetowanie aparatu
 9. Po automatycznym zresetowaniu pojawia się poniższy ekran.
  Podczas aktualizacji (przez około 5 minut) widać pasek postępu.
  Pasek postępu aktualizacji
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
 10. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, i zaczekaj na włączenie się ekranu LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.
  Kliknij Zakończ
  Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to zwykłe zjawisko. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.
  Recovering data. Please wait...

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego aparatu.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu → Setup subpage [6] (Podstrona [6] konfiguracji) → Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

  Bieżąca wersja oprogramowania systemowego

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 5 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.