Identyfikator artykułu : 00266242 / Ostatnia modyfikacja : 27.08.2021

Jak importować filmy przy użyciu programu Apple iMovie

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby zaimportować filmy przy użyciu programu Apple iMovie, wykonaj poniższe czynności.

  WAŻNE

  • Do importowania filmów o standardowej rozdzielczości wymagany jest program Apple iMovie '07 lub nowszy.
  • Do importowania filmów o wysokiej rozdzielczości, jak AVCHD, wymagany jest program Apple iMovie '08 lub nowszy.
  • Program Apple iMovie nie pozwala importować nagrań AVCHD 60p (1080 lub 720). Dostępne są dodatkowe informacje o tym, jak przesyłać filmy AVCHD do komputera Apple Macintosh.
  • Do obsługi filmów w formacie AVCHD niezbędny jest komputer Apple Macintosh z procesorem Intel Core Duo lub wyższym.
  • Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym rozwiązaniu konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w danych technicznych lub dostarczonej instrukcji obsługi. Instrukcje są zamieszczone na stronie pomocy technicznej dla posiadanego modelu

  Importowanie filmów przy użyciu programu Apple iMovie

  1. Podłącz aparat/kamerę bezpośrednio do portu USB komputera.

   UWAGA: jeśli automatycznie uruchomi się program Apple iPhoto, zamknij go.

  2. Otwórz program Apple iMovie z Docka lub na pasku Findera wybierz IdźProgramy. Program Apple iMovie będzie widoczny jako ikona w oknie Programy.

   iMovie

  3. W oknie programu Apple iMovie kliknij PlikImportuj z kamery.
  4. Wybierz jedną z poniższych metod importowania filmów.
   • Importowanie wszystkich filmów:

    Automatycznie / Importuj wszystko

    1. W lewym dolnym rogu kliknij Automatycznie.
    2. W prawym dolnym rogu kliknij Importuj wszystko.
   • Importowanie wybranych filmów:

    Ręcznie / Importuj zaznaczone

    1. W lewym dolnym rogu kliknij Ręcznie.
    2. Zaznacz pola wyboru pod ikonami filmów, które chcesz zaimportować.
    3. W prawym dolnym rogu kliknij Importuj zaznaczone.
  5. Wybierz miejsce zapisu filmów.
  6. W sekcji Utwórz nowe wydarzenie wpisz nazwę dla filmów.
  7. Kliknij przycisk OK.

   UWAGA: rozpocznie się kopiowanie filmów do komputera. Po zakończeniu importowania pojawi się okno dialogowe Importowanie zakończone

  8. W oknie dialogowym Importowanie zakończone kliknij przycisk OK.

   Importowanie zakończone / OK

  UWAGI:

  • Aby uzyskać informacje o edycji filmów, wybierz opcję Pomoc iMovie.
  • Jeśli program Apple iMovie nie pozwala importować filmów, sprawdź na stronie internetowej firmy Apple, czy nie są dostępne aktualizacje programu Apple iMovie.