Identyfikator artykułu : 00077688 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Po podłączeniu aparatu do komputera z systemem operacyjnym Windows 7/8 nie wyświetla się okno z funkcją Device Stage.

  Należy sprawdzić poniższe elementy.

  Ustawienia aparatu

  • Należy skonfigurować aparat zgodnie z poniższym opisem.
  • Ustawienie USB Connect [Połączenie USB]: Auto lub MTP
  • LUN Setting [Ustawienie LUN]: Multi


  Ustawienia komputera

  • Kliknąć ikonę na pasku zadań.
  • Przykładowy widok ekranu:
  • 12733_windows_ss.jpg


  Jeśli na pasku zadań komputera nie wyświetla się powyższa ikona, należy kliknąć kolejno opcje Start > Devices and Printers [Urządzenia i drukarki].
  Po otwarciu okna kliknąć ikonę z nazwą kamery, aby wyświetlić funkcję Device Stage. Włączenie tej funkcji może chwilę potrwać.

  Jeśli nie wyświetli się okno funkcji Device Stage ani okno Sony, należy sprawdzić ustawienia pobierania realistycznych ikon.
  Kliknąć przycisk Start, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Computer [Komputer] i wybrać kolejno opcje Properties [Właściwości] > Advanced system settings [Zaawansowane ustawienia systemu] > Hardware [Sprzęt] > Device Installation Settings [Ustawienia instalacji urządzeń] > Yes, do this automatically (recommended) [Tak, zrób to automatycznie (zalecane)] > Save Changes [Zapisz zmiany], a następnie ponownie podłączyć aparat do komputera.
  Pojawi się okno funkcji Device Stage lub ikona na pasku zadań.