Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-1

Wymagane pobrania

Przed pobraniem pliku należy zapoznać się z tą częścią.

Aby zainstalować tę aktualizację, należy wcześniej pobrać program Sony Camera Driver. Szczegółowe informacje podano w punkcie Jak pobrać program Sony Camera Driver.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono ogólną wydajność i stabilność działania systemu AF
 • Poprawiono działanie podczas korzystania z aplikacji Remote Camera Tool
  Uwaga: należy zaktualizować aplikację Remote Camera Tool do najnowszej wersji
 • Poprawiano efektywność pracy czujnika oka w silnym świetle, na przykład w słońcu
 • Poprawiono stabilność działania podczas korzystania z aplikacji Imaging Edge Mobile
 • Poprawiono stabilność działania podczas korzystania z obiektywów SEL100400GM, SEL200600GSEL600F40GM
 • Poprawiono ogólną stabilność działania urządzenia

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem objawiający się niekiedy stosowaniem profilu zdjęcia mimo wyłączenia funkcji Profil zdjęcia
 • Zwiększono stabilność pracy aparatu/kamery podczas korzystania z aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote) lub Imaging Edge Mobile

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_ILCE1V110.dmg

Wersja pliku

 • 1.10

Rozmiar pliku

 • 697.9 MB (697 902 648 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 29-06-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver.1.01 lub wcześniejszej, trzeba wykonać aktualizację.
Uwaga: jeśli po włączeniu urządzenia pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. W urządzeniu wybierz kolejno MenuUstawieniaOpcja ustawieńWersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Komputer Mac z procesorem Intel (nie są obsługiwane modele z procesorem Apple Silicon)
 • Miejsce na dysku twardym: co najmniej 700 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 700 MB

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania urządzenia: całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.
  Uwaga: aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd  (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z urządzeniem.
  Uwaga: nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania urządzenie może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z urządzenia kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 30 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  Uwaga: jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji About This System Software Updater (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu/kamery do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 • Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego), wybierz w urządzeniu MenuUstawieniaUSBPołączenie USB i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Pam. masowa. Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Pam. masowa, wybierz tryb Pam. masowa.

Jak pobrać program Sony Camera Driver:

 1. Wejdź na stronę pobierania programu Sony Camera Driver.
 2. Kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
  Uwaga: rozpocznie się pobieranie pliku Camera_Driver_2102a.dmg.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Uwaga: plik ma rozmiar 130 kB (129 582 bajty)

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
  Uwaga: rozpocznie się pobieranie pliku Update_ILCE1V110.dmg.
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Uwaga: plik ma rozmiar 697.9 MB (697 902 648 bajty/bajtów)

Krok 1: instalowanie programu Sony Camera Driver

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Camera_Driver_2102a.dmg. Nie podłączaj jeszcze urządzenia.
  Uwaga: jeśli urządzenie zostało już podłączone do komputera, odłącz je i dopiero wówczas przejdź do dalszej części procedury.
 3. Pojawi się okno Sony Camera Driver Installer.
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę SonyCameraDriver.pkg.
 5. Pojawi się ekran instalatora. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 6. Pojawi się prośba o zezwolenie systemowi na rozpoczęcie instalacji. Wpisz hasło logowania do konta administratora.

  Uwagi:
  • Jeśli system operacyjny wyświetli komunikat Rozszerzenie systemowe zablokowane (dokładna treść komunikatu zależy od wersji systemu operacyjnego), kliknij przycisk Otwórz preferencje ochrony. Pojawi się ekran Ochrona i prywatność systemu macOS.
  • Jeśli system operacyjny nie wyświetli komunikatu Rozszerzenie systemowe zablokowane, przejdź do części Krok 2: uruchom narzędzie Updater.
 7. Na ekranie Ochrona i prywatność otwórz kartę Ogólne i kliknij ikonę kłódki. Kiedy pojawi się monit o wprowadzenie hasła, wpisz hasło używane do logowania na konto administratora, po czym kliknij przycisk Odblokuj.
 8. Kliknij przycisk Pozwól, aby pozwolić systemowi na rozpoczęcie wczytywania oprogramowania systemowego.
 9. Jeśli po kliknięciu przycisku Pozwól pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu, wykonaj restart i od nowa zacznij procedurę aktualizacji.
 10. Jeśli ekran Ochrona i prywatność nie zniknie, należy go zamknąć.

Krok 2: uruchom narzędzie Updater

 1. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Update_ILCE1V110.dmg. Nie podłączaj jeszcze urządzenia.
 2. Wyodrębniony zostanie plik Update_ILCE1V110.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę SystemSoftwareUpdater.
 4. Pojawi się monit o zezwolenie aplikacji na dokonanie zmian. Wpisz hasło logowania do konta administratora.
 5. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).

  Uwagi:
  • Jeśli system nie jest przygotowany do rozpoczęcia aktualizacji, pojawi się komunikat o błędzie. Wykonaj odpowiednią czynność zgodnie z wyświetlonym komunikatem, po czym jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę SystemSoftwareUpdater.
  • Jeśli pojawi się komunikat You need to restart your computer (Wymagane ponowne uruchomienie komputera), zrestartuj komputer, po czym jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę SystemSoftwareUpdater.
  • Jeśli pojawi się komunikat You need to install Sony Camera Driver (Wymagana instalacja Sony Camera Driver), wykonaj procedurę z części Krok 1: instalowanie programu Sony Camera Driver, po czym jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę SystemSoftwareUpdater.
  • Jeśli pojawi się komunikat Check the Security & Privacy setting (Sprawdź ustawienie Ochrona i prywatność), wykonaj czynności 7 i 8 z części Krok 1: instalowanie programu Sony Camera Driver, po czym zrestartuj komputer i jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę SystemSoftwareUpdater.
 6. Włącz urządzenie i połącz je z komputerem dostarczonym przewodem USB. Na ekranie LCD urządzenia pojawi się komunikat Tryb USB.
 7. Kliknij przycisk Dalej. W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.
  Uwaga: jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat Could not find the camera for this update (Nie znaleziono aparatu/kamery do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj użyć innego portu.
   UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
 8. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako Ver. 1.01 lub starsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli obecnie zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver. 1.10, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz urządzenie od komputera, kliknij Finish (Zakończ), wyłącz urządzenie, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, po czym ponownie włącz urządzenie.
  • Aktualizacja jest wymagana
   Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego w programie System Software Updater
  • Aktualizacja nie jest wymagana
   Obraz pokazujący najnowszą wersję w programie System Software Updater
 9. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu/kamery.

  Uwaga: w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona wczytywania.
 10. Rozpocznij aktualizację. Po automatycznym zresetowaniu rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu. Aktualizacja trwa około 30 minut.
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
 11. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia.
 12. Kiedy ponownie pojawi się zawartość ekranu LCD, kliknij Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  Uwaga: czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 3: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W urządzeniu wybierz kolejno MenuUstawieniaOpcja ustawieńWersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Obraz pokazujący wersję oprogramowania po aktualizacji

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 30 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z urządzenia akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw urządzenie na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz urządzenie i ponownie wykonaj procedurę instalacji.