Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-1

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono ogólną wydajność i stabilność działania systemu AF
 • Poprawiono działanie podczas korzystania z aplikacji Remote Camera Tool
  Uwaga: należy zaktualizować aplikację Remote Camera Tool do najnowszej wersji
 • Poprawiano efektywność pracy czujnika oka w silnym świetle, na przykład w słońcu
 • Poprawiono stabilność działania podczas korzystania z aplikacji Imaging Edge Mobile
 • Poprawiono stabilność działania podczas korzystania z obiektywów SEL100400GM, SEL200600GSEL600F40GM
 • Poprawiono ogólną stabilność działania urządzenia

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem objawiający się niekiedy stosowaniem profilu zdjęcia mimo wyłączenia funkcji Profil zdjęcia
 • Zwiększono stabilność pracy aparatu/kamery podczas korzystania z aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote) lub Imaging Edge Mobile

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_ILCE1V110.exe

Wersja pliku

 • 1.10

Rozmiar pliku

 • 669 MB (701 906 288 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 29-06-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver.1.01 lub wcześniejszej, trzeba wykonać aktualizację.
Uwaga: jeśli po włączeniu urządzenia pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. W urządzeniu wybierz kolejno MenuUstawieniaOpcja ustawieńWersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Sprzęt komputerowy

Ta aktualizacja oprogramowania systemowego wymaga użycia następującego sprzętu:

 • Miejsce na dysku twardym: co najmniej 700 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 700 MB
  Uwaga: przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania urządzenia: całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.
  Uwaga: aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd  (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z urządzeniem.
  Uwaga: nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania urządzenie może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z urządzenia kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 15 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  Uwaga: jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji About This System Software Updater (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu/kamery do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 • Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego), wybierz w urządzeniu MenuUstawieniaUSBPołączenie USB i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Pam. masowa. Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Pam. masowa, wybierz tryb Pam. masowa.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_ILCE1V110.exe.
  Uwaga: plik ma rozmiar 669 MB (701 906 288 bajty/bajtów)
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Uwaga: jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Microsoft Edge, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Krok 1: uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Update_ILCE1V110.exe. Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 3. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
 4. Włącz urządzenie i podłącz je do komputera dostarczonym przewodem USB. Na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawi się komunikat Tryb USB.
 5. Kliknij przycisk Dalej. W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.
  Uwaga: jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat Could not find the camera for this update (Nie znaleziono aparatu/kamery do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj użyć innego portu.
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
 6. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako Ver. 1.01 lub starsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli obecnie zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver. 1.10, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz urządzenie od komputera, kliknij Finish (Zakończ), wyłącz urządzenie, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, po czym ponownie włącz urządzenie.
  • Aktualizacja jest wymagana
   Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego w programie System Software Updater
  • Aktualizacja nie jest wymagana
   Obraz pokazujący najnowszą wersję w programie System Software Updater
 7. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu/kamery.
 8. Rozpocznij aktualizację. Po automatycznym zresetowaniu rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu. Aktualizacja trwa około 15 minut.
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
 9. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. Kiedy ponownie pojawi się zawartość ekranu LCD, kliknij Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  Uwaga: czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W urządzeniu wybierz kolejno MenuUstawieniaOpcja ustawieńWersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Obraz pokazujący wersję oprogramowania po aktualizacji

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z urządzenia akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw urządzenie na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz urządzenie i ponownie wykonaj procedurę instalacji.