Informacja o tym pliku do pobrania

Dla urządzeń Network Walkman dostępny jest program MP3 File Manager w wersji 2.0, który umożliwia przenoszenie plików MP3 poprzez przeciąganie ich w obszar urządzenia.

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby upewnić się, że program jest obsługiwany prawidłowo.

Sterowniki są przeznaczone dla następującego produktu:

 • NW-E103/E105/E107/E403/E405/E407/E503/E505/E507

Wymagania systemowe:

 • System operacyjny: Windows XP Media Center Edition 2005 / Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center Edition / Windows XP Professional / Windows XP Home Edition / Windows 2000 Professional (z dodatkiem SP3 lub nowszym) / Windows Millennium Edition (oprócz wersji języka chińskiego uproszczonego) / Windows 98 Second Edition (oprócz wersji języka chińskiego uproszczonego)
 • Procesor CPU: Pentium II 400 MHz lub szybszy
 • Pamięć RAM: co najmniej 64MB
 • Dysk twardy: co najmniej 5MB
 • Wyświetlacz: o rozdzielczości co najmniej 800 x 600, 16-bitowy
 • Port USB

Instalacja

Aby pobrać instalator programu MP3 File Manager i/lub program PA_Driver.exe, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Utworzyć folder na pobrany plik na dysku twardym. W poniższej procedurze przyjęto, że folder nazywa się C:\mp3_Inst.
 2. Kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej po przeczytaniu oświadczenia i pobrać następujące pliki:
  • Sterownik: PA_driver.exe (w razie potrzeby)

   Jeżeli na komputerze jest zainstalowany program SonicStage (z dostarczonej płyty CD-ROM), nie trzeba pobierać pliku PA_Driver.exe.

  • MP3 File Manager:
   • MP3FMv2_ENG.exe

   Po zakończeniu pobierania należy wybrać menu Views [Widok], a następnie opcję Details [Szczegóły] w oknie programu Explorer [Eksplorator], aby sprawdzić rozmiar pliku. Jeżeli rozmiar pliku nie zgadza się z pokazanym powyżej, należy spróbować ponownie pobrać plik.

 3. Zainstaluj sterownik (w razie potrzeby):

  Jeżeli oprogramowanie SonicStage nie zostało zainstalowane z dostarczonej płyty CD-ROM, przed zainstalowaniem instalatora programu MP3 File Manager należy zainstalować program PA_driver.exe. Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Zamknąć wszystkie aplikacje.
  2. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
  3. Przejść do pliku C:\mp3_Inst\PA_Driver.exe i kliknąć przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno kreatora InstallShield.
  4. Należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.
  5. Po ukończeniu aktualizacji wyświetlany jest komunikat Setup has finished installing Personal Audio Driver on your computer [Zakończono instalację sterownika audio na komputerze].
  6. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Po zainstalowaniu programu PA_Driver.exe można podłączyć urządzenie do komputera.
 4. Instalator programu MP3 File Manager:
  1. Zamknąć wszystkie aplikacje.
  2. Podłączyć urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
  3. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
  4. Przejść do pliku
   • MP3FMv2_ENG.exe
  5. Postępować zgodnie z komunikatami w oknie dialogowym i przejść do kolejnego ekranu.
  6. Wybrać dysk Removable Disk (E:) [Nośnik wymienny (E)]. na liście rozwijanej i przejść do następnego ekranu.
  7. Litera dysku (E:) różni się w zależności od środowiska komputerowego.
  8. Jeżeli na liście rozwijanej nie pojawia się pozycja Removable Disk (E:) [Nośnik wymienny (E)], odłączyć urządzenie i ponownie podłączyć je do komputera.
  9. Należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.
  10. Wyświetlony zostanie ekran z komunikatem MP3 File Manager installation complete. [Instalacja programu MP3 File Manager ukończona].
 5. Aby sprawdzić, czy oprogramowanie MP3FileManager.exe i pliki pokrewne w folderze MP3FM zostały pomyślnie zainstalowane na urządzeniu Network Walkman, należy wykonać poniższe czynności:
  1. Otworzyć folder My Computer [Mój komputer] i kliknąć dwukrotnie pozycję Removable Disk (E:) [Nośnik wymienny (E)], aby wyświetlić zawartość wbudowanej pamięci flash urządzenia.
  2. Otworzyć folder MP3FM, klikając go dwukrotnie. Jeżeli wszystkie pliki są przechowywane w folderze MP3FM, oprogramowanie MP3 File Manager zostało pomyślnie zainstalowane:
  3. Kliknąć dwukrotnie plik MP3FileManager.exe, a następnie uruchomić program MP3 File Manager.

   Więcej informacji na temat obsługi programu MP3 File Manager można znaleźć w pliku help.htm w folderze MP3FM.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • MP3FMv2_ENG.exe

Rozmiar pliku

 • -