Informacja o tym pliku do pobrania

Dla urządzeń NW-E99 dostępny jest instalator programu MP3 File Manager w wersji 1.2 oraz sterownik urządzenia Network Walkman.

Plik wykonywalny MP3FileManager.exe umożliwiający uruchomienie oprogramowania MP3 File Manager oraz pliki pokrewne są wstępnie zainstalowane w urządzeniu.

Jeżeli oprogramowanie lub pokrewne pliki zostaną przypadkiem usunięte, na przykład podczas formatowania, można je przywrócić za pomocą instalatora programu MP3 File Manager.

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby upewnić się, że program jest obsługiwany prawidłowo.

Sterowniki są przeznaczone dla następującego produktu:

 • Network Walkman NW-E99

Wymagania systemowe:

 • System operacyjny: Windows XP Media Center Edition 2005 / Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center Edition / Windows XP Professional / Windows XP Home Edition / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows 98 Second Edition
 • Procesor CPU: Pentium II 400 MHz lub szybszy
 • Pamięć RAM: co najmniej 64MB
 • Dysk twardy: co najmniej 5MB
 • Wyświetlacz: o rozdzielczości co najmniej 800 x 600, 16-bitowy
 • Port USB (wcześniej USB 1.1)

Instalacja

Aby pobrać instalator programu MP3 File Manager i/lub program PA_Driver.exe, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Utworzyć folder na pobrany plik na dysku twardym. W poniższej procedurze przyjęto, że folder nazywa się C:\mp3_Inst.
 2. Kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej po przeczytaniu oświadczenia i pobrać następujące pliki:
  • Sterownik: PA_driver.exe (w razie potrzeby)

   Jeżeli na komputerze jest zainstalowany program SonicStage (z dostarczonej płyty CD-ROM), nie trzeba pobierać pliku PA_Driver.exe.

  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe (w języku angielskim) lub
   • Po ukończeniu pobierania wybrać kolejno opcje [Views] [Widok] - [Details] [Szczegóły] w programie Explorer [Eksplorator], aby sprawdzić rozmiar pliku. Jeżeli rozmiar pliku nie zgadza się z pokazanym powyżej, należy spróbować ponownie pobrać plik.
 3. Zainstaluj sterownik (w razie potrzeby):

  Jeżeli oprogramowanie SonicStage nie zostało zainstalowane z dostarczonej płyty CD-ROM, przed zainstalowaniem instalatora programu MP3 File Manager należy zainstalować program PA_driver.exe. Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Zamknąć wszystkie programy.
  2. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
  3. Przejść do pliku C:\mp3_Inst\PA_Driver.exe i kliknąć przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno kreatora InstallShield.
  4. Należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.
  5. Po ukończeniu aktualizacji wyświetlany jest komunikat Setup has finished installing Personal Audio Driver on your computer [Zakończono instalację sterownika audio na komputerze]. Kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ). Po zainstalowaniu programu PA_Driver.exe można podłączyć urządzenie do komputera.
 4. Instalator programu MP3 File Manager:
  1. . Zamknąć wszystkie programy.
  2. Podłączyć urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
  3. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
  4. Przejść do pliku
   • C:\mp3_Inst\MP3FileManager_1.2 _Update_ENU.exe
  5. . Postępować zgodnie z komunikatami w oknie dialogowym i przejść do kolejnego ekranu.
  6. Wybrać dysk (Removable Disk (E:) [Dysk wymienny (E:)]) na liście rozwijanej i przejść do następnego ekranu.
  7. Litera dysku (E:) różni się w zależności od środowiska komputerowego.
  8. Jeżeli na liście rozwijanej nie pojawia się pozycja Removable Disk (E:) [Nośnik wymienny (E)], odłączyć urządzenie i ponownie podłączyć je do komputera.
  9. Należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.
  10. Wyświetlony zostanie ekran z komunikatem o ukończeniu instalacji programu MP3 File Manager.
 5. Aby sprawdzić, czy oprogramowanie MP3FileManager.exe i pliki pokrewne w folderze ESYS zostały pomyślnie zainstalowane na urządzeniu Network Walkman, należy wykonać poniższe czynności:
  1. Otworzyć folder My Computer [Mój komputer] i kliknąć dwukrotnie pozycję Removable Disk (E:) [Nośnik wymienny (E)], aby wyświetlić zawartość wbudowanej pamięci flash urządzenia.
  2. Otworzyć folder ESYS, klikając go dwukrotnie. Jeżeli wszystkie pliki są przechowywane w folderze MP3FM, oprogramowanie MP3 File Manager zostało pomyślnie zainstalowane:
   • CHNDLL.dll (48 kB)
   • help.htm (5,66 kB)
   • MP3FileManager.exe (1,72 MB)

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe

Rozmiar pliku

 • -