Informacja o tym pliku do pobrania

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Ważne: Jeżeli program nie jest zainstalowany, sterownik należy pobrać i zainstalować przed podłączeniem urządzenia Network Walkman do komputera. Program MP3 File Manager można zainstalować dopiero po podłączeniu urządzenia. Uwaga: program MP3 File Manager instaluje się w urządzeniu Network Walkman za pośrednictwem komputera.

Sterowniki są przeznaczone dla następujących produktów:

Wymagania systemowe:

 • Procesor CPU: Pentium II 400 MHz lub szybszy
 • Pamięć RAM: co najmniej 64MB
 • Dysk twardy: co najmniej 5MB
 • Wyświetlacz: o rozdzielczości co najmniej 800 x 600, 16-bitowy
 • Port USB (wcześniej USB 1.1)

Instalacja

Aby pobrać instalator programu MP3 File Manager, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Utworzyć folder na pobrany plik na dysku twardym. W poniższej procedurze przyjęto, że folder nazywa się C:\mp3_Inst.
 2. Kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej po przeczytaniu oświadczenia i pobrać następujące pliki:
  • Sterownik: PA_driver.exe (w razie potrzeby)
  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe (w języku angielskim) lub
   • MP3FileManager1.1_AE.pdf (podręcznik użytkownika)
 3. Zainstaluj sterownik (w razie potrzeby):
  1. Zamknąć wszystkie programy.
  2. Kliknąć dwukrotnie plik PA_driver.exe, aby rozpocząć instalację, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  3. Po zakończeniu instalacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
 4. Zainstalować program MP3 File Manager:
  1. Podłączyć odtwarzacz Network WALKMAN do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
  2. Kliknąć dwukrotnie plik MP3 File Manager_1.1_UpdateENU.exe lub MP3 File Manager_1.1_UpdateFRA.exe, aby rozpocząć instalację.
  3. Kliknąć przycisk Next [Dalej], aby przejść do następnego ekranu i wybrać opcję Network Walkman (E:) (lub Removable Disk (E:) [Nośnik wymienny (E)]) z listy rozwijanej. (Uwaga: Litera dysku (E:) może różnić się w zależności od środowiska).
  4. Jeżeli na liście rozwijanej nie ma pozycji Network Walkman (E:), należy odłączyć urządzenie Network Walkman i podłączyć je ponownie, a następnie kliknąć przycisk Rescan [Skanuj ponownie].
  5. Kontynuować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
 5. Aby sprawdzić, czy oprogramowanie MP3 File Manager i pliki pokrewne w folderze ESYS zostały pomyślnie zainstalowane na urządzeniu Network Walkman, należy wykonać poniższe czynności:
  1. Otworzyć folder My Computer [Mój komputer] i kliknąć dwukrotnie pozycję Removable Disk (E:) [Nośnik wymienny (E)], aby wyświetlić zawartość wbudowanej pamięci flash urządzenia.
  2. Otworzyć folder ESYS, klikając go dwukrotnie. Jeżeli wszystkie pliki są przechowywane w folderze MP3FM, oprogramowanie MP3 File Manager zostało pomyślnie zainstalowane:
   • CHNDLL.dll (48 kB)
   • help.htm (5,66 kB)
   • MP3FileManager.exe (1,72 MB)

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe

Rozmiar pliku

 • -