Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NWZ-E584
 • NWZ-E585

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modelu NWZ-E584/E585 do wersji 1.02
 • Data wydania: 17-04-2014
 • Czy muszę pobierać aktualizację?Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacyjnego nie jest konieczne, jeżeli oprogramowanie sprzętowe używanego urządzenia Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.02
  W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:
  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna]
  2. Wybrać opcje (Ustawienia), Common Settings [Ustawienia standardowe] i Unit Information [Informacje o urządzeniu]
  3. Potwierdzić numer modelu oraz wersję oprogramowania sprzętowego
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Poprawa odtwarzania plików z list odtwarzania przesłanych z programu Media Go (komputery z systemem Windows)

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:

 • Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows 7 Starter (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Professional (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:

 • Procesor:
  • Windows 8: 1 GHz lub szybszy
  • Windows 7: Pentium III 1 GHz lub szybszy
  • Windows Vista: Pentium III 800MHz lub szybszy
 • Pamięć:
  • Windows 8: 1 GB lub więcej (32-bity)/2 GB lub więcej (64-bity)
  • Windows 7: 1 GB lub więcej (32-bity)/2 GB lub więcej (64-bity)
  • Windows Vista: 512 MB lub więcej

Pobieranie

Przed aktualizacją

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje 80 MB wolnego miejsca. Należy sprawdzić ilość wolnego miejsca, wykonując poniższe czynności.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna], aż wyświetlone zostanie menu Home [Strona główna].
 2. Wybrać opcje (Ustawienia), Common Settings [Ustawienia standardowe] i Unit Information [Informacje o urządzeniu].
 3. Sprawdzić informacje w punkcie Free/Total Memory Space [Ilość wolnego miejsca w pamięci/całkowity rozmiar pamięci].

Należy wcześniej przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia.
W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Instalacja

 1. Pobieranie programu aktualizacyjnego rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download [Pobierz] w dolnej części tego powiadomienia.
  Postępując zgodnie z poleceniem w wyświetlonym oknie dialogowym, zapisać plik NWZ-E580_V1_02.exe (56,6 MB (59 427 488 bajtów)) na komputerze.
 2. Po zakończeniu pobierania podłączyć urządzenie do komputera przez port USB.
 3. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Kliknąć dwukrotnie zapisany plik NWZ-E580_V1_02.exe (56,6 MB (59 427 488 bajtów)) i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
  • Nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
  • Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat Connecting USB [Połączenie USB] nie jest wyświetlany. Ponadto na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB.
 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zamknij].

Uwaga: Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora. W przypadku systemu operacyjnego Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem Windows needs your permission to continue [System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po aktualizacji

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane poniżej.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Wybrać opcje (Ustawienia), Common Settings [Ustawienia standardowe] i Unit Information [Informacje o urządzeniu].
 3. Potwierdzić numer modelu oraz wersję oprogramowania sprzętowego.
Instalacja programu aktualizacyjnego została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 1.02.