• Procesor CPU: Pentium III 500 MHz lub szybszy (zalecany Pentium III 800 MHz lub szybszy).
 • Pamięć RAM: 256 MB lub więcej (zalecane: co najmniej 512 MB).
 • Dysk twardy: Co najmniej 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym (w zależności od zainstalowanej wersji systemu Windows instalacja oprogramowania może wymagać większej ilości miejsca. Edycja obrazów wymaga większej ilości miejsca).
Uwagi:
 • W przypadku podłączania kilku urządzeń USB (w tym innych drukarek) do jednego komputera lub korzystania z koncentratora USB mogą pojawić się problemy. Wówczas należy zmniejszyć liczbę podłączonych urządzeń.
 • Drukarki nie można obsługiwać za pomocą innego urządzenia USB podłączonego do komputera.
 • Nie należy odłączać kabla USB w czasie przesyłania danych lub drukowania, ponieważ będzie miało to negatywny wpływ na wynik drukowania.
 • Drukarka nie obsługuje trybów czuwania, uśpienia i hibernacji oraz ponownego uruchamiania z tych trybów.
 • Należy zwrócić uwagę, aby komputer, do którego podłączono drukarkę nie przeszedł w jeden z tych trybów. W przeciwnym wypadku drukowanie może się nie powieść.
 • Jeśli proces drukowania zostanie wstrzymany, a następnie wznowiony, wydruki mogą być niepoprawne.
 • Użycie drukarki z komputerem o zalecanych parametrach nie gwarantuje poprawności jej działania.

Pobieranie:
 1. Zalogować się na koncie z uprawnieniami administratora.
 2. Utworzyć następujący folder na dysku C: DPP_Driver.
 3. Kliknąć przycisk Accept [Akceptuję] znajdujący się u dołu strony, aby rozpocząć pobieranie.
 4. Kliknąć przycisk Save [Zapisz] i wybrać następujący folder: C:\DPP_Driver.
 5. Po zakończeniu pobierania przejść do folderu: C:\DPP_Driver i sprawdzić, czy pobrany plik (DPPFP97W02.exe) ma rozmiar 5 058 424 bajty. Jeśli rozmiar pliku jest inny, należy pobrać plik ponownie.


Ważne uwagi:Nie podłączać drukarki do komputera, dopóki nie pojawi się odpowiednie polecenie. Jeśli drukarka zostanie podłączona wcześniej, wyświetli się następujące okno:


Windows 2000 / XP / Vista:
 1. Wyświetli się okno Search For New Hardware Wizard [Kreator wyszukiwania nowego sprzętu] (Windows 2000 / XP) lub Found New Hardware [Znaleziono nowy sprzęt] (Windows Vista).
 2. Odłączyć drukarkę i kliknąć przycisk Cancel [Anuluj].


Windows 7:
 1. Drukarka zostanie zarejestrowana jako nieokreślone urządzenie.
 2. Zainstalować pobrany sterownik według poniższej instrukcji.
 3. Podłączyć drukarkę i otworzyć okno Devices and Printers [Urządzenia i drukarki].
 4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia DPP-FP67/77 i wybrać opcję Troubleshoot [Rozwiązywanie problemów].
 5. Wybrać opcję Apply this fix [Zastosuj poprawkę].


Instalacja:

Kliknąć dwukrotnie ikonę pliku DPPFP97W02.exe na pulpicie i zainstalować oprogramowanie, postępując zgodnie z instrukcją.