Instalacja

Co to jest?
BIOS to akronim utworzony od nazwy Basic Input/Output System (podstawowy system wejścia-wyjścia).
Oznacza ona wewnętrzne oprogramowanie, którego kod wykonywany jest w momencie włączenia urządzenia. Do jego głównych funkcji należy identyfikacja i inicjalizacja podzespołów sprzętowych oraz przygotowanie komputera do wczytania i uruchomienia innych programów.

Jakie wprowadzono poprawki?
Ta aktualizacja poprawia działanie klawiatury.

Instrukcja ręcznej instalacji
1. Pobierz plik EP0000601231.exe i zapisz go w folderze na dysku twardym.
2. Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci energetycznej przez zasilacz sieciowy.
3. Zapisz wszystkie otwarte dokumenty i zakończ pracę wszystkich pozostałych programów.
4. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik.
5. Dwukrotnie kliknij na pliku EP0000601231.exe.
6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
7. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer automatycznie wyłączy się.
8. Po wyłączeniu komputera odczekaj 60 sekund, zanim włączysz go ponownie.
9. Kiedy komputer uruchomi się ponownie, aktualizacja systemu BIOS jest zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000601231.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 5.38 MB

Data wydania

  • 11-15-2016