Przejdź do treści

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NW-WS413 / NW-WS414

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia NW-WS413 / NW-WS414 do wersji 1.02 (Mac)
 • Data wydania: 13-12-2016
 • Czy pobranie jest konieczne? Ta aktualizacja nie jest konieczna, jeżeli oprogramowanie układowe używanego odtwarzacza WALKMAN® zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.02.
  Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego:
  1. Podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
  2. Za pomocą komputera sprawdź zawartość pliku „information.txt” znajdującego się w folderze [WALKMAN].
  3. Plik „information.txt” zawiera następujące informacje:
   • 01: Nazwa serii modelu
   • 02: Wersja oprogramowania systemowego
   Potwierdź numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Rozwiązuje problem, który w pewnych sytuacjach uniemożliwiał odtwarzanie.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania sprzętowego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Mac OS:

 • OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12

Pobieranie

Przed wykonaniem aktualizacji

Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.

Wszystkie dane z urządzenia należy przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji.
W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas wykonywania aktualizacji.

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje około 60 MB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.

Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca we wbudowanej pamięci typu flash, prześlij wszelkie zbędnedane z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.

Instalacja

Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora

 1. Pobieranie programu aktualizacji rozpoczyna się po kliknięciu przycisku „Download” (Pobierz) w dolnej części tego powiadomienia.
 2. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została pomyślnie zainstalowana, wykonując czynności opisane w punkcie [Do I need to download it?] (Czy pobranie jest konieczne?) znajdującym się u góry niniejszej strony.

Jeśli wyświetli się numer wersji 1.02, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się pomyślnie.