Instalacja

Instrukcje instalacji sterowników dla systemu Windows XP w komputerach serii VGN-SZ61

1) Upewnij się, że:
a. Komputer VAIO pracuje w trybie Speed, zmieniając pozycję przełącznika umieszczonego nad klawiaturą (domyślnie jest ustawiony w pozycji Speed)
b. Przełącznik sieci bezprzewodowej znajduje się w pozycji włączonej.
c. Komputer jest podłączony do zasilania sieciowego
d. W czasie uruchamiania procesu do komputera nie jest podłączony, ani nie jest w nim zainstalowany sprzęt innych firm.

2) Zainstaluj system Windows XP Professional z dodatkiem SP2
! Ważne informacje:
a. Aby móc w przyszłości skorzystać z funkcji odzyskiwania oryginalnie preinstalowanego systemu operacyjnego Windows Vista z partycji odzyskiwania dostępnej po naciśnięciu klawisza F10, należy pozostawić bez zmian partycję odzyskiwania.
b. Jeśli zajdzie konieczność zwolnienia miejsca dysku przez usunięcie partycji odzyskiwania systemu, należy wcześniej przygotować zestaw dysków przywracania systemu, korzystając z Kreatora odzyskiwania systemu dostępnego w systemie Windows Vista.
c. W celu uniknięcia konfliktów z preinstalowanym systemem operacyjnym zaleca się wykonanie szybkiego formatowania partycji, na której ma być zainstalowany system Windows XP.

3) Po ukończeniu instalacji systemu Windows XP przejdź do pobranego folderu Utilities, otwórz folder BIOS i uruchom instalator. Aby zakończyć instalację, uruchom ponownie komputer. Po ponownym uruchomieniu komputer zakończy instalację systemu BIOS i wyłączy się. Uruchom komputer, aby kontynuować instalację.

4) Po uruchomieniu komputera systemu Windows XP, przejdź do pobranego folderu Utilities
Zainstaluj narzędzia w poprawnej kolejności. Rozpocznij od folderu 1
a. Jeśli pojawi się komunikat o ponowne uruchomienie systemu, należy je wykonać, a następnie kontynuować instalację kolejnych narzędzi.
b. W czasie instalacji narzędzia Vaio Event Service wybierz typową instalację
c. W czasie instalacji funkcji Battery Care należy najpierw uruchomić instalator znajdujący się w folderze 1, potem instalator znajdujący się w folderze 2

5) Po zainstalowaniu narzędzi, przejdź do pobranego folderu Drivers. Następnie otwórz folder Chipset, aby uruchomić kreatora instalacji. Gdy kreator zakończy pracę, naciśnij przycisk Finish (Zakończ), aby uruchomić ponownie komputer

6) Instalacja sterowników karty dźwiękowej:
a. Po ponownym uruchomieniu komputera otwórz folder Drivers, następnie folder Audio, a następnie folder 1 i uruchom plik KB835221 — Audio hotfix. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
b. Wyświetlą się dwa komunikaty: Znaleziono nowy sprzęt. Na każdym z komunikatów naciśnij przycisk Cancel (Anuluj)
c. Naciśnij przycisk Finish (Zakończ) na ekranie kreatora instalacji KB835221
d. Przejdź z powrotem do folderu 1 i otwórz folder 2
e. Uruchom znajdujący się w tym folderze plik instalatora. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
f. Po zakończeniu uruchom ponownie system.

7) Po ponownym uruchomieniu komputera wyświetli się komunikat Znaleziono nowy sprzęt (dot. instalacji modemu).
a. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i naciśnij przycisk Dalej
b. Kreator rozpocznie instalację modemu. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
c. Zaznacz opcję Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach
d. Odznacz opcję Przeszukaj nośniki wymienne
e. Zaznacz opcję Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu. Naciśnij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu Modem w katalogu Drivers i kliknij przycisk Ok
f. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować
g. Wyświetli się komunikat. Naciśnij przycisk Mimo to kontynuuj
h. Naciśnij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.

8) Instalacja sterowników karty graficznej:
a. Ponieważ komputer pracuje w trybie Speed, należy najpierw zainstalować sterownik karty graficznej Nvidia:
i. 3) Otwórz folder Video
ii. Uruchom plik instalatora i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
iii. W czasie instalacji ekran może kilka razy zamigotać.
iv. Po zakończeniu instalacji wyświetli się komunikat i należy uruchomić ponownie komputer.

b. Zmień pozycję przełącznika Stamina/Speed umieszczonego nad klawiaturą na pozycję Stamina. Uruchom ponownie komputer, aby przełączyć komputer w tryb Stamina.

c. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows pojawi się okno Znaleziono nowy sprzęt.
i. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i naciśnij przycisk Dalej
ii. Zaznacz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
iii. Zaznacz opcję Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu Drivers, a następnie folder Video stamina i naciśnij przycisk OK
iv. Naciśnij przycisk Dalej
d. Po zakończeniu procesu mogą wyświetlić się okna Znaleziono nowy sprzęt.
i. Wybierz opcję Tak, tylko tym razem i naciśnij przycisk Dalej
ii. Wybierz opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie i naciśnij przycisk Dalej
iii. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk Zakończ.
e. System poprosi o ponowne uruchomienie komputera. Aby to zrobić, naciśnij przycisk Tak


9) Instalacja sterowników urządzenia Bluetooth:
a. Otwórz folder Bluetooth
b. Uruchom kreatora instalacji. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami
c. Gdy instalacja się zakończy, uruchom ponownie komputer
d. Po uruchomieniu komputera mogą się z niego wydobywać dźwięki. Związane są one z instalacją nowego sprzętu i należy je zignorować.

10) Instalacja sterowników karty sieci bezprzewodowej LAN:
a. Otwórz folder Drivers, następnie folder WLAN
b. Uruchom plik instalatora i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Instalacje innych sterowników:

Otwórz Menedżera urządzeń:
c. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania
d. Kliknij dwukrotnie ikonę System
e. Kliknij zakładkę Sprzęt i naciśnij przycisk Menedżer urządzeń

11) Instalacja sterowników karty kamery:
a. Rozwiń kategorię Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
b. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Urządzenie kompozytowe USB i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
c. W Kreatorze wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
d. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
e. Zaznacz opcję Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania i kliknij przycisk Dalej
f. Kliknij przycisk Z dysku
g. Przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder Camera Driver i kliknij przycisk Otwórz
h. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ.

12) Instalacja sterowników karty sieciowej:
a. Rozwiń kategorię Inne urządzenia, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Kontroler Ethernet i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
b. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
c. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
d. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder Network i kliknij przycisk Ok
e. Kliknij przycisk Dalej
f. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ


13) Kontroler pamięci masowej (karty pamięci):
a. Rozwiń kategorię Inne urządzenia, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Kontroler pamięci masowej i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
b. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
c. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
d. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder FlashMedia i kliknij przycisk Ok
e. Kliknij przycisk Dalej
f. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ
g. Uruchom ponownie komputer

14) Instalacja ikony pamięci Memory Stick
a. Otwórz folder Drivers, następnie folder Memorystick_driver_patch
b. Uruchom program instalacyjny

15) Sterownik płytki dotykowej:
a. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania
b. Kliknij dwukrotnie ikonę System
c. Kliknij zakładkę Sprzęt i naciśnij przycisk Menedżer urządzeń
d. Rozwiń kategorię Mysz i inne urządzenia wskazujące
e. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mysz zgodna z PS/2 i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
f. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
g. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
h. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder Pointing i kliknij przycisk Ok
i. Kliknij przycisk Dalej
j. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ
k. Uruchom ponownie komputer

16) Sony Image filter
Uwaga: Dotyczy przypadków, w których nie zainstalowano opcjonalnych narzędzi TMP
a. Otwórz folder Sony Image filter znajdujący się w katalogu Drivers
b. Uruchom instalator
c. Naciśnij przycisk Mimo to kontynuuj

17) Instalacja modułu TPM (dotyczy komputerów wyposażonych w moduł TPM)
Uwaga: Dotyczy przypadków, w których nie zainstalowano opcjonalnych narzędzi TMP
a. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania
b. Kliknij dwukrotnie ikonę System
c. Kliknij zakładkę Sprzęt i naciśnij przycisk Menedżer urządzeń
d. Rozwiń kategorię Inne urządzenia, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Nieznane urządzenie i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
e. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
f. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
g. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder TPM i kliknij przycisk Ok
h. Kliknij przycisk Dalej
i. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ

18) Instalacja modułu czytnika linii papilarnych (dla komputerów, które są w taki czytnik wyposażone)

a. Otwórz katalog fingerprint_driver i uruchom plik instalatora.
b. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
c. Po zakończeniu instalacji uruchom komputer.

19) Dla modeli wyposażonych w zintegrowane funkcje Wireless WAN:
Ważne informacje:
* Po zmianie systemu na system Windows XP niektóre funkcje oferowane przez
operatorów sieci (np. wideotelefonia itp.) nie będą dostępne
* Upewnij się, że bateria jest poprawnie podłączona do komputera VAIO.

a. Otwórz folder Drivers, a następnie folder WWAN
b. Uruchom plik setup.exe.
c. Po zakończeniu instalacji uruchom narzędzie Wireless Switching Utility (kliknij Start, następnie Panel sterowania. Kliknij przycisk Przełącz do widoku klasycznego, następnie VAIO Control Center, następnie Network connections (Połączenia sieciowe) i Wireless switch settings (Ustawienia przełącznika bezprzewodowego)
d. Włącz funkcję Wireless WAN, zaznaczając pole i kliknij przycisk Ok.
e. System rozpocznie automatyczną instalację sterowników. Może to potrwać 1–2 minuty.

? Kliknij ikonę obieżyświata, aby uruchomić menedżera połączenia bezprzewodowego WAN.
? Upewnij się, że karta SIM została poprawnie umieszczona w gnieździe znajdującym się za baterią.

Na tym kończy się konfiguracja starszej wersji systemu Windows XP.

Ważne informacje: System Windows XP domyślnie nie obsługuje odtwarzania płyt DVD. Aby odtwarzać filmy nagrane na płytach DVD, należy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, które nie jest dostarczane przez firmę Sony.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 4_HDD_Protection.zip

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 5.7 Mb

Data wydania

  • 51-11-2007