Instalacja

Instrukcje instalacji sterowników dla systemu Windows XP w komputerach serii VGN-SZ4 i VGN-SZ5
Uwaga:
Po zakończeniu instalacji i w wyniku postępowania zgodnie z poniższymi instrukcjami w oknie Mój komputer widoczna będzie ikona dysku SD/MMC. Dzieje się tak, ponieważ kontroler kart Memory Stick Duo może również kontrolować karty SD/MMC. Jednak gniazdo tych kart nie jest zainstalowane w komputerze, lecz w czasie instalacji systemu Windows jest wykrywane i instalowane. Zignoruj tę ikonę, gdyż nie jest z nią związana żadna funkcja.

1) Upewnij się, że:
a. Komputer VAIO pracuje w trybie Stamina, zmieniając pozycję przełącznika umieszczonego nad klawiaturą (domyślnie jest ustawiony w pozycji Speed)
b. Przełącznik sieci bezprzewodowej znajduje się w pozycji włączonej.
c. Komputer jest podłączony do zasilania sieciowego
d. W czasie uruchamiania procesu do komputera nie jest podłączony, ani nie jest w nim zainstalowany sprzęt innych firm.

2) Zainstaluj system Windows XP Professional z dodatkiem SP2
! Ważne informacje:
a. Aby móc w przyszłości skorzystać z funkcji odzyskiwania oryginalnie preinstalowanego systemu operacyjnego Windows Vista z partycji odzyskiwania dostępnej po naciśnięciu klawisza F10, należy pozostawić bez zmian partycję odzyskiwania.
b. Jeśli zajdzie konieczność zwolnienia miejsca dysku przez usunięcie partycji odzyskiwania systemu, należy wcześniej przygotować zestaw dysków przywracania systemu, korzystając z Kreatora odzyskiwania systemu dostępnego w systemie Windows Vista.
c. W celu uniknięcia konfliktów z preinstalowanym systemem operacyjnym zaleca się wykonanie szybkiego formatowania partycji, na której ma być zainstalowany system Windows XP.

3) Po ukończeniu instalacji systemu Windows XP przejdź do pobranego folderu Utilities (Narzędzia)
Zainstaluj narzędzia w poprawnej kolejności. Rozpocznij od folderu 1
a. Jeśli pojawi się komunikat o ponowne uruchomienie systemu, należy je wykonać, a następnie kontynuować instalację kolejnych narzędzi.
b. W czasie instalacji narzędzia Vaio Event Service wybierz typową instalację

4) Po zainstalowaniu narzędzi przejdź do pobranego folderu Drivers. Następnie otwórz folder Chipset, aby uruchomić kreatora instalacji. Gdy kreator zakończy pracę, naciśnij przycisk Finish (Zakończ), aby uruchomić ponownie komputer

5) Instalacja sterowników karty dźwiękowej:
a. Po ponownym uruchomieniu komputera otwórz folder Drivers, następnie folder Audio, a następnie folder 1 i uruchom plik KB835221 — Audio hotfix. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
b. Wyświetlą się dwa komunikaty: Znaleziono nowy sprzęt. Na każdym z komunikatów naciśnij przycisk Cancel (Anuluj)
c. Naciśnij przycisk Finish (Zakończ) na ekranie kreatora instalacji KB835221
d. Przejdź z powrotem do folderu 1 i otwórz folder 2
e. Uruchom znajdujący się w tym folderze plik instalatora. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6) Instalacja sterowników urządzenia Bluetooth:
a. Wyjdź z folderu 2 i podfolderu Audio i otwórz folder Bluetooth
b. Uruchom kreatora instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
c. Na zakończenie instalacji uruchom ponownie komputer

7) Po ponownym uruchomieniu komputera wyświetli się komunikat Znaleziono nowy sprzęt (dot. instalacji modemu).
a. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i naciśnij przycisk Dalej
b. Kreator rozpocznie instalację modemu. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
c. Zaznacz opcję Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach
d. Odznacz opcję Przeszukaj nośniki wymienne
e. Zaznacz opcję Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu. Naciśnij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu Modem w katalogu Drivers i kliknij przycisk Ok
f. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować
g. Wyświetli się komunikat. Naciśnij przycisk Mimo to kontynuuj
h. Naciśnij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.


8) Instalacja sterowników karty graficznej:
a. Ponieważ komputer pracuje w trybie Stamina, należy najpierw zainstalować sterownik karty graficznej:
i. Kliknij kolejno Start > Panel sterowania
ii. Kliknij przycisk Przełącz do widoku klasycznego
iii. Kliknij dwukrotnie ikonę System
iv. Kliknij zakładkę Sprzęt i naciśnij przycisk Menedżer urządzeń
v. Przejdź do listy oznaczonej ? Rozwiń kategorię Inne urządzenia, następnie kliknij prawym przyciskiem pozycję Kontroler wideo (zgodny z VGA) i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
vi. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i naciśnij przycisk Dalej
vii. Zaznacz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
viii. Odznacz opcję Przeszukaj nośniki wymienne
ix. Zaznacz opcję Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu Drivers, a następnie folder Video1 i naciśnij przycisk OK
x. Kliknij przycisk Dalej
xi. W czasie instalacji ekran może kilka razy zamigotać. Na zakończenie instalacji naciśnij przycisk Zakończ

b. Zmień pozycję przełącznika Stamina/Speed umieszczonego nad klawiaturą na pozycję Speed. Uruchom ponownie komputer, aby przełączyć komputer w tryb Speed.

c. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows pojawi się okno Znaleziono nowy sprzęt.
i. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i naciśnij przycisk Dalej
ii. Zaznacz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
iii. Odznacz opcję Przeszukaj nośniki wymienne
iv. Zaznacz opcję Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu Drivers, a następnie do folderu Video2 i naciśnij przycisk OK
v. Kliknij przycisk Dalej
vi. W czasie instalacji ekran może kilka razy zamigotać. Na zakończenie instalacji naciśnij przycisk Zakończ
d. Gdy ten proces się zakończy, może wyświetlić się kolejne okno Znaleziono nowy sprzęt.
Wybierz opcję Tak, tylko tym razem i naciśnij przycisk Dalej
ii. Wybierz opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie i naciśnij przycisk Dalej
iii. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk Zakończ.
e. System poprosi o ponowne uruchomienie komputera. Aby to zrobić, naciśnij przycisk Tak

9) Instalacja sterowników karty sieci bezprzewodowej LAN:
a. Przejdź do katalogu Drivers, a następnie do folderu WirelessLAN
b. Uruchom kreator instalacji
c. Wybierz opcję Install Software (Zainstaluj oprogramowanie)
d. Po zapoznaniu się z Umową licencyjną wybierz opcję Typical (Typowa) i naciśnij przycisk Next (Dalej)
e. Gdy instalacja się zakończy, naciśnij przycisk Ok
f. Naciśnij przycisk OK i uruchom ponownie komputer PC.

Instalacje innych sterowników:

Otwórz Menedżera urządzeń:
g. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania
h. Kliknij dwukrotnie ikonę System
i. Kliknij zakładkę Sprzęt i wybierz opcję Menedżer urządzeń

10) Instalacja sterowników kamery:
a. Rozwiń kategorię Urządzenia do obrazowania
b. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Urządzenie wideo USB i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
c. W Kreatorze wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
d. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
e. Zaznacz opcję Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania i kliknij przycisk Dalej
f. Kliknij przycisk Z dysku
g. Przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder Camera i kliknij przycisk Otwórz
h. Kliknij przycisk Dalej i na ekranie z ostrzeżeniem wybierz opcję Mimo to kontynuuj
i. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ.


12) Instalacja sterowników karty sieciowej:
a. Rozwiń kategorię Inne urządzenia, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Kontroler Ethernet i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
b. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
c. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
d. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder Network i kliknij przycisk Ok
e. Kliknij przycisk Dalej
f. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ


10) Kontroler pamięci masowej (karty pamięci)
:a. Rozwiń kategorię Inne urządzenia, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Kontroler pamięci masowej i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
b. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
c. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
d. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder FlashMedia i kliknij przycisk Ok
e. Kliknij przycisk Dalej
f. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ
g. Uruchom ponownie komputer

13) Instalacja ikony pamięci Memory Stick
a. Otwórz folder Drivers znajdujący się na dysku ze sterownikami systemu Windows XP, następnie folder Memorystick Icon
b. Uruchom program instalacyjny

14) Sterownik płytki dotykowej:
a. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania
b. Kliknij dwukrotnie ikonę System
c. Kliknij zakładkę Sprzęt i naciśnij przycisk Menedżer urządzeń
d. Rozwiń kategorię Mysz i inne urządzenia wskazujące
e. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mysz zgodna z PS/2 i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
f. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
g. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
h. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder Pointing i kliknij przycisk Ok
i. Kliknij przycisk Dalej
j. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ
k. Uruchom ponownie komputer


15) Instalacja sterowników urządzenia sterującego dla komputerów przenośnych Sony:
a. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania
b. Kliknij dwukrotnie ikonę System
c. Kliknij zakładkę Sprzęt i naciśnij przycisk Menedżer urządzeń
d. Rozwiń kategorię Urządzenia interfejsu HID
e. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Urządzenie sterujące dla komputerów przenośnych Sony i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
f. W oknie Kreatora instalacji wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
g. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
h. Zaznacz opcje Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania i naciśnij przycisk Dalej
i. Zaznacz opcję Z dysku
j. Przejdź do katalogu Drivers, następnie folderu SonyNC i naciśnij przycisk Otwórz
k. Kliknij plik SonyNC i naciśnij przycisk Otwórz
l. Kliknij przycisk OK
m. Gdy proces instalacji się zakończy, naciśnij przycisk Zakończ i uruchom ponownie komputer.

16) Instalacja sterowników urządzeń sterujących We/Wy Sony:
a. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania
b. Kliknij dwukrotnie ikonę System
c. Kliknij zakładkę Sprzęt i naciśnij przycisk Menedżer urządzeń
d. Rozwiń kategorię Urządzenia interfejsu HID
e. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Programowalne urządzenie sterujące We/Wy Sony i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
f. W oknie Kreatora instalacji wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
g. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
h. Zaznacz opcje Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania i naciśnij przycisk Dalej
i. Zaznacz opcję Z dysku
j. Przejdź do katalogu Drivers, następnie folderu SonyPI i naciśnij przycisk Otwórz
k. Kliknij plik SonyPI i naciśnij przycisk Otwórz
l. Kliknij przycisk OK

17) Instalacja modułu TPM
Uwaga: Dotyczy przypadków, w których nie zainstalowano opcjonalnych narzędzi TMP
a. Rozwiń kategorię Inne urządzenia, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pierwsze Nieznane urządzenie i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
b. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
c. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
d. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder TPM i kliknij przycisk OK
e. Kliknij przycisk Dalej
f. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ

18) W przypadku komputerów z zainstalowaną kartą WAN
! Ważne informacje:
Przed włożeniem karty należy wykonać poniższe instrukcje instalacji oprogramowania.

Kliknij nazwę kraju, aby uzyskać informacje o dostawcy usługi i pobrać najnowszą wersję menedżera WAN.
i.Wielka Brytania(kliknij łącze Software herunterladen)
ii.Niemcy
iii.Austria
iv.Francja(Wybierz jako kartę WAN Novatel XU870).

Na tym kończy się konfiguracja starszej wersji systemu Windows XP.


Ważne informacje:
* System Windows XP domyślnie nie obsługuje odtwarzania płyt DVD. Aby odtwarzać filmy nagrane na płytach DVD, należy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, które nie jest dostarczane przez firmę Sony.
* System Windows XP domyślnie obsługuje nagrywanie wyłącznie dysków CD, natomiast aby nagrywać dyski DVD, należy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, które nie jest dostarczane przez firmę Sony.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 10_VAIO_Camera_Utility.zip

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 3.77 Mb

Data wydania

  • 01-72-2007