Instalacja

Sterownik SATA Driver (Intel) dla notebooków VAIO, do których nie dołączono w zestawie dysku do odzyskiwania systemu XP Recovery Disc


* Aby zainstalować system Windows XP na tym komputerze, należy skorzystać z dyskietki i napędu dyskietek USB. Domyślnie nie są one dostarczane razem z komputerem VAIO.
  1. — Skopiuj zawartość skompresowanego pliku sterownika SATA na pustą dyskietkę.
  2. — Uruchom komputer VAIO i naciśnij kilka razy klawisz F2 w czasie wyświetlania logo VAIO, aby przejść do systemu BIOS. Przejdź do sekcji Boot (Uruchamianie), naciskając strzałkę w prawo i włącz opcję External Drive Boot (Uruchamianie z napędu zewnętrznego), naciskając klawisz Enter i wybierając odpowiednią opcję. Aby potwierdzić wybór, naciśnij ponownie klawisz Enter, a następnie naciśnij ponownie strzałkę w prawo i wybierz opcje Exit setup (Opuść konfigurator). Wybierz opcję Yes (Tak) i naciśnij klawisz Enter.
  3. — Umieść dysk w napędzie i uruchom ponownie komputer. Gdy Instalator systemu Windows zacznie się uruchamiać, naciśnij klawisz F6, aby zainstalować sterownik RAID. Umieść dyskietkę w stacji dyskietek i zaczekaj, aż system poprosi o określenie sterownika. Naciśnij klawisz S, aby wybrać sterownik. Naciśnij dwa razy klawisz Enter, aby kontynuować instalację.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • VPCE_SATA_Driver.zip

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 262.32 Kb

Data wydania

  • 69-22-2010