Instalacja

Instrukcje instalacji sterowników dla systemu Windows XP w komputerach serii VGN-CR1x
Uwaga:
Dla tego modelu komputera VAIO przygotowano wyłącznie sterowniki dla systemu Windows XP. Wydanie innych aplikacji (na przykład aplikacji obsługujących klawisze dostępu, zarządzanie zasilaniem itp.) i narzędzi dla systemu Windows XP nie jest planowane.

1) Upewnij się, że:
a. Komputer jest podłączony do zasilania
b. Przełącznik sieci bezprzewodowej umieszczony z lewej strony komputera znajduje się w pozycji włączonej.
c. W czasie uruchamiania procesu do komputera nie jest podłączony ani nie jest w nim zainstalowany sprzęt innych firm.

2) Zainstaluj system Windows XP Professional z dodatkiem SP2
! Ważne informacje:
a. Aby móc w przyszłości skorzystać z funkcji odzyskiwania oryginalnie preinstalowanego systemu operacyjnego Windows Vista z partycji odzyskiwania dostępnej po naciśnięciu klawisza F10, należy pozostawić bez zmian partycję odzyskiwania.
b. Jeśli zajdzie konieczność zwolnienia miejsca dysku przez usunięcie partycji odzyskiwania systemu, należy wcześniej przygotować zestaw dysków przywracania systemu, korzystając z Kreatora odzyskiwania systemu dostępnego w systemie Windows Vista.
c. W celu uniknięcia konfliktów z preinstalowanym systemem operacyjnym zaleca się wykonanie szybkiego formatowania partycji, na której ma być zainstalowany system Windows XP.

3) Otwórz folder Drivers z pobranymi sterownikami. Następnie otwórz folder Chipset, aby uruchomić kreatora instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy kreator zakończy pracę, naciśnij przycisk Finish (Zakończ), aby uruchomić ponownie komputer

4) Instalacja sterowników karty dźwiękowej:
a. Po ponownym uruchomieniu komputera otwórz folder Drivers, następnie folder Audio, a następnie folder 1 i uruchom plik KB835221 — Audio hotfix. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
b. Wyświetlą się dwa komunikaty: Znaleziono nowy sprzęt. Na każdym z komunikatów naciśnij przycisk Cancel (Anuluj)
c. Naciśnij przycisk Finish (Zakończ) na ekranie kreatora instalacji KB835221
d. Przejdź z powrotem do folderu 1 i otwórz folder 2
e. Uruchom znajdujący się w tym folderze plik instalatora. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
f. Gdy wyświetli się stosowny komunikat, uruchom ponownie system.

5) Po ponownym uruchomieniu komputera wyświetli się komunikat Znaleziono nowy sprzęt (dot. instalacji modemu).
a. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i naciśnij przycisk Dalej
b. Kreator rozpocznie instalację modemu. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
c. Zaznacz opcję Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach
d. Odznacz opcję Przeszukaj nośniki wymienne
e. Zaznacz opcję Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu. Naciśnij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu Modem w katalogu Drivers i kliknij przycisk Ok
f. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować
g. Wyświetli się komunikat. Naciśnij przycisk Mimo to kontynuuj
h. Naciśnij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.

6) Instalacja sterowników urządzenia Bluetooth:
a. Otwórz folder Drivers, a następnie folder Bluetooth
b. Uruchom kreatora instalacji. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami
c. Gdy instalacja się zakończy, uruchom ponownie komputer
d. Po uruchomieniu komputera mogą się z niego wydobywać dźwięki. Związane są one z instalacją komponentów systemu Bluetooth i należy je zignorować.

7) Instalacja sterowników karty graficznej:
a) Otwórz folder Video
b) Uruchom kreatora instalacji
c) Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer

8) Instalacja sterowników karty sieci bezprzewodowej LAN:
a. Przejdź do katalogu Drivers, a następnie do folderu WirelessLAN
b. Kliknij dwukrotnie ikonę iProInst, aby uruchomić kreatora instalacji
c. Wybierz opcję Install Software (Zainstaluj oprogramowanie)
d. Po zapoznaniu się z Umową licencyjną wybierz opcję Typical (Typowa) i naciśnij przycisk Next (Dalej)
e. Gdy wyświetli się komunikat Install default components? (Czy zainstalować domyślne komponenty?), naciśnij przycisk Ok
f. Gdy instalacja się zakończy, naciśnij przycisk Ok

Instalacje innych sterowników:

Otwórz Menedżera urządzeń:
g. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania
h. Kliknij dwukrotnie ikonę System
i. Kliknij zakładkę Sprzęt i wybierz opcję Menedżer urządzeń

9) Instalacja sterowników karty sieciowej:
a. Rozwiń kategorię Inne urządzenia, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Kontroler Ethernet i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
b. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
c. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
d. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder Network i kliknij przycisk Ok
e. Kliknij przycisk Dalej i na ekranie z ostrzeżeniem wybierz opcję Mimo to kontynuuj
f. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ

10) Kontroler pamięci masowej (karty pamięci):
a. Rozwiń kategorię Inne urządzenia, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pierwsze Podstawowe urządzenie systemowe i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
b. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
c. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
d. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder Memory card ReaderWriter i kliknij przycisk OK
e. Kliknij przycisk Dalej
f. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ

11) Poprawka zmieniająca ikonę karty pamięci Memorystick
a. Otwórz folder Memory card ReaderWriter Registry Patch
b. Uruchom znajdujący się w nim kreator instalacji

12) Sterownik płytki dotykowej:
a. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania
b. Kliknij dwukrotnie ikonę System
c. Kliknij zakładkę Sprzęt i naciśnij przycisk Menedżer urządzeń
d. Rozwiń kategorię Mysz i inne urządzenia wskazujące
e. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mysz zgodna z PS/2 i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
f. Wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
g. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
h. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do katalogu Drivers, wybierz folder Pointing i kliknij przycisk Ok
i. Kliknij przycisk Dalej
j. Gdy instalacja dobiegnie końca, naciśnij przycisk Zakończ
k. Uruchom ponownie komputer

13) Instalacja sterowników karty kamery:
a. Otwórz folder Camera
b. Uruchom znajdujący się w nim kreator instalacji
c. Na ekranach ostrzegawczych dwukrotnie naciśnij przycisk Mimo to kontynuuj
d. W czasie procesu instalacji może pojawić się komunikat o błędzie. Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować

14) Instalacja sterowników urządzenia sterującego dla komputerów przenośnych Sony:
a. Kliknij kolejno Start > Panel sterowania
b. Kliknij dwukrotnie ikonę System
c. Kliknij zakładkę Sprzęt i naciśnij przycisk Menedżer urządzeń
d. Rozwiń kategorię Urządzenia interfejsu HID
e. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Urządzenie sterujące dla komputerów przenośnych Sony i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika
f. W oknie Kreatora instalacji wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej
g. Wybierz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i naciśnij przycisk Dalej
h. Zaznacz opcje Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania i naciśnij przycisk Dalej
i. Zaznacz opcję Z dysku
j. Przejdź do katalogu Drivers, następnie folderu SonyNC i naciśnij przycisk Otwórz
k. Kliknij plik SonyNC i naciśnij przycisk Otwórz
l. Kliknij przycisk OK
m. Gdy proces instalacji się zakończy, naciśnij przycisk Zakończ i uruchom ponownie komputer.

15) Sony Image Filter:
a. Otwórz katalog Sony Image Filter
b. Uruchom plik instalatora

Na tym kończy się konfiguracja starszej wersji systemu Windows XP.
Ważne informacje: System Windows XP domyślnie nie obsługuje odtwarzania płyt DVD. Aby odtwarzać filmy nagrane na płytach DVD, należy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, które nie jest dostarczane przez firmę Sony.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 13Sony_Image_Filter.zip

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 39.92 Kb

Data wydania

  • 49-81-2007