Instalacja

Instrukcja instalacji sterowników i programów narzędziowych systemu XP w przypadku serii VGN-BX4.

1) Sprawdź, czy znajdujący się z przodu urządzenia przełącznik Wireless jest włączony.

2) Zainstaluj system Windows XP Professional z SP2

3) Podczas instalacji systemu Windows, zaznacz instalację na drugiej partycji i pozostaw czystą partycję awaryjną systemu, co umożliwi przełączenie się do już zainstalowanego systemu Windows Vista po naciśnięciu klawisza F10 w trakcie wyświetlania logo firmy Sony. Jeśli użytkownik chce włączyć tę partycję do instalacji systemu Windows XP, koniecznie musi najpierw utworzyć dyski awaryjne za pomocą programu narzędziowego tworzenia dysków awaryjnych w systemie Vista.

4) Po zakończeniu instalacji systemu Windows XP, wejdź do systemu Windows, przejdź do folderu Aplikacje na dysku twardym.
Zainstaluj programy narzędziowe we właściwej kolejności. Rozpocznij od folderu Utilities (programy narzędziowe) 1
a. Jeśli w trakcie instalacji system zażąda restartowania, zrób to i po powrocie do systemu Windows - przejdź do następnego folderu.
b. Podczas instalowania Vaio Event Service, zaznacz instalację typową
c. Podczas instalowania pakietu opcjonalnego Infineon TPM, uruchom instalację z pliku Infineon TPM Professional, a nie z pliku Setup.

5) Po zainstalowaniu programów narzędziowych, wyjdź z folderu aplikacji i otwórz folder Drivers. Otwórz folder Chipset, aby uruchomić instalację. Po ukończeniu instalacji, naciśnij przycisk Zakończ, aby restartować komputer.

6) Sterownik Touchpad:
a. Przejdź do menu Start > Panel sterowania
b. Kliknij dwa razy ikonę "System"
c. Kliknij kartę Sprzęt i kliknij "Menedżera urządzeń"
d. Kliknij znak + przed Mysz i inne urządzenia wskazujące
e. Kliknij prawym klawiszem myszy na pozycję Mysz zgodna z PS/2 i zaznacz Aktualizuj sterownik
f. Zaznacz "Nie, nie tym razem i naciśnij przycisk "Dalej"
g. Zaznacz "Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji" i naciśnij przycisk "Dalej"
h. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu Drivers, zaznacz w nim folder Pointing i naciśnij przycisk Ok
i. Kliknij przycisk Dalej
j. Po zakończeniu, kliknij przycisk Zakończ
k. Zrestartuj komputer

7) Instalacja sterownika Audio:
a. Po zrestartowaniu komputera, otwórz folder Drivers, następnie folder Audio, otwórz folder 1, uruchom plik "KB835221 - Audio hotfix" i wykonuj instrukcje instalacji.
b. 2 Pokaże się okno Znaleziono nowy sprzęt. Naciskaj przyciski Anuluj na tych ekranach
c. Naciśnij przycisk Zakończ na ekranie kreatora konfiguracji KB835221
d. Wyjdź z folderu 1 i otwórz folder 2
e. W tym folderze uruchom plik setup. Wykonuj polecenia ekranowe.

8) Po zrestartowaniu komputera pokaże się okno dialogowe "Znaleziono nowy sprzęt" (instalacja modemu).
a. Zaznacz "Nie, nie tym razem" i naciśnij przycisk Dalej
b. Aplikacja będzie chcieć zainstalować modem. Zaznacz "Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji" i naciśnij przycisk Dalej
c. Zaznacz "Wybierz najlepszy sterownik w tych lokalizacjach"
d. Anuluj zaznaczenie pola "Przeszukaj nośniki wymienne"
e. Zaznacz pole "Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu:". Kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do folderu Drivers i naciśnij przycisk Ok
f. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować
g. Aby zakończyć instalację, kliknij przycisk Zakończ.

9) Instalacja Bluetooth:
a. Wyjdź z folderu 2 oraz z podfolderu Audio i otwórz folder Bluetooth
b. Uruchom program instalacyjny. Wykonuj instrukcje ekranowe
c. Zrestartuj komputer, gdy pod koniec instalacji pokaże się takie żądanie
d. Po zrestartowaniu Vaio zainstaluje dodatkowy sprzęt obsługi dźwięku. Ta akcja zostanie przerwana po +- 30 sekundach

10) Instalacja sterowników grafiki:
Zależnie od modelu, konieczna będzie instalacja różnych sterowników i wykonanie różnego procesu instalacji.

a. W przypadku następującego modelu z kartą graficzną ATI: VGN-BX41VN, należy wykonać następujące czynności:
a) Przejdź do folderu Drivers i otwórz folder Graphics ATI.
b) Uruchom plik setup znajdujący się w tym folderze i wykonuj instrukcje ekranowe.
Ważna informacja dotycząca karty graficznej ATI:
Niniejszy sterownik może spowodować problemy podczas dołączania zewnętrznego wyświetlacza lub rzutnika. Obecnie badamy ten problem i poinformujemy użytkowników o dostępności zaktualizowanego sterownika.

b. W przypadku następującego modelu ze zintegrowaną kartą graficzną - Intel Graphics: VGN-BX41VN, należy wykonać następujące czynności:

a) Przejdź do menu Start > Panel sterowania
b) Zaznacz Przełącz do widoku klasycznego
c) Kliknij dwa razy ikonę "System"
d) Kliknij Kartę Sprzęt i naciśnij przycisk Menedżer urządzeń
e) Na liście z? Inny sprzęt, kliknij prawym przyciskiem myszy Kontrolery wideo (kompatybilne z VGA) i zaznacz Aktualizuj sterownik
f) Zaznacz "Nie, nie tym razem" i naciśnij przycisk Dalej
g) Zaznacz "Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji" i naciśnij przycisk Dalej
h) Anuluj zaznaczenie pola ""Przeszukaj nośniki wymienne" "
i) Zaznacz pole "Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu:". Naciśnij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu Drivers. Następnie przejdź do folderu Graphics Intel
j) Naciśnij przycisk Dalej

Podczas instalacji ekran może rozbłysnąć kilka razy i jest to normalne. Poczekaj do zakończenia instalacji i naciśnij przycisk Zakończ. Podczas instalacji nie klikaj innych ekranów! Po zakończeniu, uruchom komputer ponownie.

11) Instalacja sterowników sieci bezprzewodowej LAN:
a. Przejdź do folderu Drivers i otwórz folder WirelessLAN
b. Kliknij dwa razy, aby rozpocząć instalację
c. Zaznacz Install Software
d. Zaznacz, po wyrażeniu zgody na warunki licencji, "Typowa" i naciśnij przycisk Dalej
e. Naciśnij przycisk Ok, gdy instalacja zostanie zakończona
f. Naciśnij przycisk Ok i zrestartuej komputer.

Instalacja innych sterowników:

Otwórz menedżera urządzeń:
g. Przejdź do menu Start > Panel sterowania
h. Kliknij dwa razy ikonę "System"
i. Kliknij kartę Sprzęt i naciśnij przycisk "Menedżer urządzeń"

12) Instalacja sterownika Network controller:
a. Kliknij prawym przyciskiem myszy Ethernet Controller w Inny sprzęt i zaznacz Aktualizuj sterownik
b. Zaznacz "Nie, nie tym razem" i naciśnij przycisk Dalej
c. Zaznacz "Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji" i naciśnij przycisk Dalej
d. Kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do folderu Drivers i zaznacz folder Ethernet, naciśnij przycisk Ok
e. Kliknij przycisk Dalej
f. Po zakończeniu, kliknij przycisk Zakończ.


13) Sterownik pamięci masowej (Memorystick):
a. Kliknij prawym przyciskiem myszy Mass Storage Controller w Inny sprzęt i zaznacz Aktualizuj sterownik
b. Zaznacz "Nie, nie tym razem" i naciśnij przycisk Dalej
c. Zaznacz "Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji" i naciśnij przycisk Dalej
d. Kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do folderu Drivers i zaznacz folder Memory Card ReaderWriter, naciśnij przycisk Ok
e. Kliknij przycisk Dalej
f. Po zakończeniu, kliknij przycisk Zakończ
14) Ikona instalacji Memory Stick
a. Przejdź do folderu Drivers i do ikony Memory Stick
b. W folderze kliknij plik setup


15) Instalacja modułu TPM
a. Kliknij prawym przyciskiem myszy Nieznany sprzęt w Inny sprzęt i wybierz Aktualizacja sterownika
b. Zaznacz "Nie, nie tym razem" i naciśnij przycisk Dalej
c. Zaznacz "Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji" i naciśnij przycisk Dalej
d. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu Drivers, zaznacz folder TPM i naciśnij Ok
e. Kliknij przycisk Dalej
f. Po zakończeniu, kliknij przycisk Zakończ.

16) Instalacja sterownika kamery:
a. Kliknij znak + przed Urządzenia do obrazowania
b. Kliknij prawym przyciskiem myszy "Urządzenie USB wideo" i zaznacz Aktualizacja sterownika
c. W kreatorze zaznacz "Nie, nie tym razem" i naciśnij przycisk Dalej
d. Zaznacz "Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji" i naciśnij przycisk Dalej
e. Zaznacz "Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania i naciśnij przycisk Dalej
f. Naciśnij przycisk "Z dysku"
g. Przejdź do folderu Drivers, następnie Camera i naciśnij Otwórz
h. Kliknij plik R5U870FL i naciśnij przycisk Otwórz
i. Kliknij przycisk OK
j. Kliknij przycisk Dalej i zaznacz "Continue Anyway" na ekranie z ostrzeżeniem
k. Po zakończeniu, kliknij przycisk Zakończ.

17) Instalacja sterownika kamery:
a. Kliknij znak + przed Urządzenie interfejsu HID
b. Kliknij prawym przyciskiem myszy "Urządzenie interfejsu Sony Notebook" i zaznacz Aktualizacja sterownika
c. W kreatorze zaznacz "Nie, nie tym razem" i naciśnij przycisk Dalej
d. Zaznacz "Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji" i naciśnij przycisk Dalej
e. Zaznacz "Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania i naciśnij przycisk Dalej
f. Naciśnij przycisk "Z dysku"
g. Przejdź do folderu Drivers, następnie SNC i naciśnij Otwórz
h. Kliknij plik SonyNC i naciśnij przycisk Otwórz
i. Kliknij przycisk OK
j. Kliknij przycisk Zakończ i po zakończeniu zrestartuj komputer.

18) Sterownik obsługi:
a. Przejdź do folderu Sterowniki i otwórz folder Port szeregowy
b. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i zaznacz Zainstaluj
c. Wyjdź z folderu portu szeregowego i otwórz Sony Image Filter
d. Uruchom plik instalacji i w okienku zaznacz "Kontynuuj"

Jest to zakończenie instalacji downgrade systemu XP.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 12_VAIO_Camera_Utility.zip

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 4.61 Mb

Data wydania

  • 10-74-2007