Instalacja

Korzystanie z aplikacji Sony VAIO XP Assistant

Program XP Assistant pobiera i instaluje wszystkie sterowniki, które są potrzebne do poprawnego działania komputera VAIO z systemem operacyjnym Windows XP.

Ważne informacje:

— Można korzystać z komputera VAIO z zainstalowanym systemem Windows XP, lecz wiąże się to z ograniczeniami funkcjonalności. Niektóre funkcje komputera VAIO mogą być całkowicie lub częściowo niedostępne. Zapoznaj się z listą ograniczeń przed uruchomieniem programu XP Assistant.
— Po uruchomieniu programu XP Assistant instalowanie sterowników będzie dostępne opcjonalnie.
— Jeśli komputer VAIO został dostarczony jako model Configure-To-Order (skonfigurowany pod zamówienie, CTO), może wystąpić konieczność ręcznej instalacji niektórych sterowników.

A. Przed rozpoczęciem należy przygotować:

1. Dysk instalacyjny systemu Microsoft Windows XP z kluczem licencyjnym lub dysk odzyskiwania systemu VAIO XP*.

*Niektóre notebooki VAIO z zainstalowanym systemem Windows Vista Business lub Windows 7 Professional są dostarczane z dyskiem odzyskiwania systemu VAIO XP. Te dyski nie są dostarczane ze wszystkimi modelami komputerów i we wszystkich krajach. Jeśli komputer VAIO był dostarczony z dyskiem odzyskiwania systemu Windows XP, należy użyć go zamiast dysku instalacyjnego systemu.

2. Pusty dysk CD-R lub pamięć USB do przechowywania sterowników systemu Windows XP.

3. Napęd dyskietek USB i dyskietka (jeśli, w przypadku skorzystania z dysku instalacyjnego systemu Windows XP, wystąpi konieczność instalacji sterowników SATA).

4.Zaleca się wydrukowanie niniejszejinstrukcji.

B. Pobierz sterowniki dla systemu Windows XP

1. Przed rozpoczęciem pobierania zaakceptuj warunki.

2. Po zakończeniu pobierania uruchom plik kreatora instalacji (np. SETUP_SR.exe).

3. Zapoznaj się z ograniczeniami wynikającymi z korzystania na komputerze VAIO z systemu operacyjnego Windows XP.

4. Zaznacz pole I have read and understood these limitations (Zapoznałam/em się z powyższymi ograniczeniami) i kliknij przycisk Next (Dalej).

5. Wyświetli się komunikat informujący o dostępnych opcjach. Jeśli jeszcze nie pobrano wszystkich lub niektórych sterowników, pobieranie rozpocznie się po naciśnięciu przycisku Next (Dalej). Zanim program wykona dowolną czynność, wyświetlony zostanie komunikat.

6. Po ukończeniu pobierania postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nagrać dysk CD z sterownikami dla systemu Windows XP. Można również skopiować je z folderu C:\VAIO\XP_Downgrade\ na dysk USB.

C. Zainstaluj system Windows XP w komputerze VAIO

1. Aby uniknąć w przyszłości kosztów związanych z przywracaniem komputera VAIO do stanu fabrycznego, należy utworzyć dyski odzyskiwania systemu, korzystając z narzędzia VAIO Recovery Center.

2. Wykonaj kopię zapasową danych znajdujących się na dysku twardym komputera VAIO.

3. Przestaw przełącznik sieci bezprzewodowej do pozycji on (włączony).

4. Podłącz komputer VAIO za pomocą zasilacza do zasilania sieciowego.

5. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia (karty Express Card, urządzenia USB itp.) Tylko zasilacz powinien pozostać podłączony.

6. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows XP do stacji dysków w komputerze VAIO.

7. Wyłącz komputer VAIO i uruchom go ponownie z dysku instalacyjnego Windows XP.

8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w czasie instalacji systemu Windows XP.

Uwaga: W zależności od wersji dysku systemu Windows XP, instalator może nie uzyskać dostępu do dysku twardego komputera VAIO. Jeśli nie możesz zainstalować systemu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

A. Pobierz sterownik dysków SATA z sekcji witryny poświęconej sterownikom dla systemu Windows XP i umieść go na dyskietce.
B. Włóż dyskietkę do stacji dyskietek USB i podłącz ją do komputera VAIO.
C. Uruchom instalator systemu Windows XP i gdy wyświetli się stosowny komunikat, naciśnij przycisk F6, aby wczytać sterownik. Instalator systemu Windows XP wyświetli wszystkie sterowniki znajdujące się na dyskietce.

D. Zainstaluj sterowniki dla systemu Windows XP

1. Umieść dysk CD z utworzonym sterownikiem dla systemu Windows XP w napędzie CD/DVD komputera VAIO, w którym ma być zainstalowana starsza wersja produktu.

2. Uruchom z dysku CD asystenta XP i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • Setup_Z.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 361.59 Kb

Data wydania

  • 21-12-2008