Instalacja

Sterownik NVIDIA GeForce FX Go5600 (Sony) Graphics Adapter Driver, wersja 4.6.9.0 dla systemu Microsoft Windows XP

Dotyczy następujących modeli komputerów VAIO:

PCG-GRT785B
PCG-GRT786M
PCG-GRT785E
PCG-GRT715M
PCG-GRT715E
PCG-GRT796SP
PCG-GRT796HP
PCG-GRT795MP
PCG-GRT716S
PCG-GRT896HP
PCG-GRT895MP
PCG-GRT896SP
PCG-GRT815M
PCG-GRT816S
PCG-GRT816M
PCG-GRT815E
PCG-GRT996ZP
PCG-GRT996VP
PCG-GRT995MP
PCG-GRT916Z
PCG-GRT916V
PCG-GRT915M

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji:

1. Pobierz plik ze sterownikiem karty graficznej (VCD_Nvd_4690.zip) i zapisz go w folderze pobierania
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Zip i wybierz opcję Extract All (Wypakuj wszystko)
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wypakować plik Zip (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości)
4. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
5. Otwórz katalog C:\Drivers i zmień nazwę lub usuń folder Video
6. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy
7. Zaznacz element NVIDIA Windows 2000/XP Display Drivers i kliknij przycisk Zmień/Usuń
8. Kliknij przycisk Tak, a następnie OK, aby uruchomić ponownie komputer
9. Po ponownym uruchomieniu komputera automatycznie wyświetli się Kreator znajdowania nowego sprzętu.
10. Zaznacz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i kliknij przycisk Dalej
11. Kliknij przycisk Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania i kliknij przycisk Dalej
12. Wybierz kategorię Karty graficzne i kliknij przycisk Dalej
13. Kliknij przycisk Z dysku i przejdź do folderu zawierającego wypakowany sterownik karty graficznej
14. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie OK.
15. Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować sterownik NVIDIA GeForce FX Go5600 (Sony)
16. Poczekaj, aż Kreator zainstaluje oprogramowanie
17. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie uruchom ponownie komputer.
18. Gdy komputer uruchomi się ponownie, otwórz folder z pobranym sterownikiem karty graficznej
19. Kliknij dwukrotnie plik Overlay.reg
20. Kliknij przycisk Tak, a następnie OK
21. Otwórz okno dialogowe Właściwości ekranu
22. Przejdź do karty Ustawienia i kliknij przycisk Zaawansowane
23. Przejdź do karty GeForce FX G05600 i kliknij przycisk Overlay Controls
24. Kliknij przycisk Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne) i kliknij przycisk OK
25. Zamknij okno Właściwości ekranu.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • VCD_Nvd_4690.zip

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 6.88 Mb

Data wydania

  • 10-76-2004