Instalacja

Program VAIO Care 6.0.0.15080


Ważne:
— Te sterowniki/narzędzia zostały preinstalowane na komputerze VAIO. Jeśli nadal korzystasz z oryginalnie preinstalowanego systemu operacyjnego, możesz zainstalować każdy z tych sterowników/narzędzi, korzystając z zainstalowanego w komputerze VAIO programu Vaio Recovery Center.
— Nie są to najnowsze wersje tych sterowników/narzędzi. Aby wyszukać najnowsze sterowniki/narzędzia, przejdź do sekcji Aktualizacje na tej stronie internetowej lub do programu VAIO Update (o ile jest on zainstalowany na komputerze).
— Niektórych programów preinstalowanych na komputerach VAIO nie można pobrać ze względu na ochronę praw autorskich.

1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz ten plik i zapisz go na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie pobrany w poprzednim kroku plik.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
6. Jeśli po zakończeniu instalacji pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000557120.exe

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 24.13 Mb

Data wydania

  • 11-62-2010