Instalacja

Procedura pobierania i instalacji narzędzi

 1. Utwórz katalog C:\Utilities.
 2. Pobierz plik z aktualizacją i zapisz go w katalogu C:\Utilities.
 3. Przejdź do katalogu pobierania i kliknij dwukrotnie plik utility.exe.
 4. Nastąpi uruchomienie programu WinZip Self-Extractor.
 5. W polu Rozpakuj do wpisz C:\Utilities.
 6. Kliknij przycisk Rozpakuj — zostanie utworzony nowy podkatalog.
 7. Otwórz go.
 8. Rozpocznij instalację.
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 10. Uruchom ponownie komputer.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SU_sny_220008310.exe

Architektura pliku

 • 32 bit

Rozmiar pliku

 • 930.5 Kb

Data wydania

 • 14-39-2006