Instalacja


Urządzenie Synaptics PS/2 Port TouchPad, wersja 15.1.9.0 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję narzędzia Synaptics PS/2 Port TouchPad dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program SPDOTH-00231073-0041.EXE.

 • Pobierz plik SPDOTH-00231073-0041.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik SPDOTH-00231073-0041.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 • W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak
 • Jeśli pojawi się okno Wybierz język, wybierz żądany język i kliknij przycisk OK.
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz kraj instalacji i kliknij przycisk Dalej.
 • W oknie Welcome to Synaptics PS/2 Port TouchPad Setup Program (Witamy w programie instalacyjnym sterownika urządzenia Synaptics PS/2 Port TouchPad) kliknij przycisk Next (Dalej).
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 • Na ekranie Finish (Zakończ) kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 • Uruchom ponownie system.

Instalacja urządzenia Synaptics PS/2 Port TouchPad dla komputerów VAIO została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Touchpad_Driver_SPDOTH_00231073_0041.zip

Architektura pliku

 • 32 bit

Rozmiar pliku

 • 32.44 Mb

Data wydania

 • 71-21-2011