Instalacja

Sterownik Toshiba Bluetooth Stack for Windows, wersja 4.00.31b(SO)


Aktualizacja rozwiązuje następujący problem:
— Przepełnienie buforu programu Toshiba Bluetooth Stack for Windows

Instrukcje pobierania i aktualizacji

1. Pobierz plik TOABLT-01071611-UN.exe do katalogu pobierania
2. Zamknij wszystkie uruchomione programy
3. Upewnij się, że zasilanie Bluetooth jest włączone
4. Otwórz Panel sterowania (Kliknij przycisk Start i wybierz Panel sterowania)
5. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy
6. Wybierz program Bluetooth Stack for Windows by Toshiba
7. Kliknij przycisk Usuń
8. Kliknij przycisk Tak, aby usunąć aplikację
9. Uruchom ponownie komputer (kliknij przycisk Start -> Wyłącz komputer -> Uruchom ponownie)
10. Po uruchomieniu komputera wyświetli się komunikat Znaleziono nowy sprzęt
11. Kliknij przycisk Anuluj
12. Przejdź do folderu pobierania i kliknij dwukrotnie plik TOABLT-01071611-UN.exe
13. Wybierz język instalacji i kliknij przycisk OK
14. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj)
15. Kliknij, aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej
16. Kliknij przycisk Next (Dalej)
17. Kliknij przycisk Install (Instaluj)
18. Zaznacz pole "I accept" (Akceptuję), aby kontynuować instalację z pominięciem ostrzeżeń o instalacji nieautoryzowanych sterowników
19. Kliknij przycisk OK
20. Zaczekaj, aż kreator zainstaluje oprogramowanie
21. Kliknij przycisk Finish (Anuluj)
22. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby uruchomić ponownie komputer

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • TOABLT-01071611-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 26.94 Mb

Data wydania

  • 01-81-2006