Instalacja

Sterownik do Czytnika/Modułu Zapisu Karty Pamięci, Wersja aktualizacyjna 2.0.0.18xp

Niniejsza aktualizacja rozwiązuje problem pewnych kart standardowych SD, polegający na niewykrywaniu ich we wbudowanym w komputerze wejściu SD.

Pobranie i Instalacja
1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w katalogu pobrania.
2. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
3. Przejdź do kategorii pobrań i kliknij dwukrotnie naTIDMSC-01549300-UN.exe, aby rozpocząć instalację.
4. Kliknij, jeśli zaistnieje potrzeba, na Continue (Kontynuuj) w oknie dialogowym Kontrola Konta Użytkownika.
5. Uruchomi się Kreator Instalacji Sterownika Urządzenia.
6. Kliknij na Dalej (Next) i poczekaj chwilę, aż Kreator zaktualizuje sterownik.
7. Naciśnij na Ukończ (Finish), kiedy instalacja zostanie ukończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • TIDMSC-01549300-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 906.01 Kb

Data wydania

  • 13-83-2007