Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli amplitunerów STR:

 • STR-DA3600ES

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: A36E_1032.zip
 • Data wydania: 25/03/2015
 • Czy aktualizacja jest wymagana? Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, zwłaszcza w przypadku zakupu nowego modelu amplitunera STR. W razie wątpliwości należy sprawdzić posiadaną wersję oprogramowania wbudowanego, postępując zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Modyfikacja metody rozpowszechniania radia internetowego SHOUTcast.
   Uwaga:ta aktualizacja oprogramowania wbudowanego obsługuje zmianę wprowadzoną w interfejsie API serwera SHOUTcast. Sposób działania funkcji SHOUTcast nie ulegnie jednak zmianie
 • Ograniczenia: aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie do amplitunerów STR sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach

Instalacja

Zainstaluj program Setup Manager

Do aktualizacji oprogramowania wbudowanego niezbędny jest program Setup Manager. Jego pakiet instalacyjny można znaleźć na płycie CD dostarczonej z produktem lub pobrać z Internetu.

Instalacja programu Setup Manager

Pobierz najnowszą wersję

 1. Przeczytaj poniższe warunki i potwierdź zapoznanie się z nimi, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
 2. Kliknij poniższy przycisk Download (Pobierz).
 3. Po wyświetleniu monitu zapisz plik na pulpicie

Instalacja programu

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone

 1. Upewnij się, że amplituner jest wyłączony, i podłącz go do sieci domowej za pomocą przewodu LAN
 2. Upewnij się, że amplituner jest podłączony do telewizora
 3. Włącz amplituner i poczekaj 30-50 sekund na nawiązanie komunikacji U-com
 4. Włącz telewizor
 5. Naciśnij na pilocie amplitunera przycisk GUI MODE (tryb GUI). Na wyświetlaczu amplitunera pojawi się komunikat GUI MODE ON (tryb GUI włączony)
 6. Menu zostanie wyświetlone na ekranie telewizora

Jeśli amplituner został już wcześniej skonfigurowany pod kątem połączenia z siecią domową, przejdź do części Zaktualizuj oprogramowanie wbudowane.

Podłącz amplituner do sieci domowej

 1. Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół na pilocie wybierz kolejno opcje Settings (Ustawienia) > Network (Sieć) > Network Setup (Konfiguracja sieci).Settings (Ustawienia) > Network (Sieć) > Network Setup (Konfiguracja sieci)

  Sony

 2. W menu Network Setup (Konfiguracja sieci) wybierz opcję Internet Setup (Ustawienia internetowe)

  Sony

 3. Na ekranie Internet Setup (Ustawienia internetowe) wybierz opcję Connect Automatically (DHCP) (Połącz automatycznie (DHCP)). Może pojawić się komunikat „Connecting... Please wait.” (Czekaj, trwa łączenie...).

  Sony

 4. Gdy amplituner prawidłowo nawiąże połączenie z siecią, wybierz opcję Finish (Zakończ) i naciśnij przycisk Enter
 5. Naciśnij na pilocie przycisk GUI MODE (tryb GUI). Na wyświetlaczu amplitunera pojawi się komunikat GUI MODE OFF (tryb GUI wyłączony).

Zaktualizuj oprogramowanie wbudowane

 1. Naciśnij na pilocie przycisk MENU. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemowe), a następnie naciśnij przycisk Enter
 2. Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół wybierz opcję UPDATE(PC) (AKTUALIZACJA (KOMPUTER)), a następnie naciśnij przycisk Enter
 3. Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół wybierz opcję PERMIT (ZEZWÓL).
 4. Uruchom na komputerze program Setup Manager, klikając dwukrotnie jego ikonę na pulpicie. Instalacja programu Setup Manager
 5. Kliknij dwukrotnie ikonę amplitunera
 6. Na ekranie Setup Manager przesuń pasek przewijania w lewo, aby wybrać opcję System.
 7. Na ekranie System Settings (Ustawienia systemowe) kliknij po prawej stronie opcji File Path (Ścieżka dostępu do pliku) przycisk Browse (Przeglądaj), aby wskazać pobrany plik z aktualizacją oprogramowania wbudowanego A36E_1032.zip
 8. Kliknij przycisk Start Update (Rozpocznij aktualizację).
 9. Na ekranie Start Update (Rozpocznij aktualizację) kliknij przycisk Yes (Tak), aby rozpocząć proces aktualizacji. Wykonanie aktualizacji może potrwać 15-30 minut.
  Uwaga: podczas aktualizacji będzie migać kontrolka MULTI CHANNEL DECODING (dekodowanie wielokanałowe) na panelu przednim amplitunera. Po zakończeniu aktualizacji kontrolka przestanie migać
 10. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk Exit (Zakończ).
 11. Wyłącz amplituner i odłącz go od komputera
 12. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego dobiega na tym końca

Sprawdź w amplitunerze bieżącą wersję oprogramowania wbudowanego

 1. Naciśnij na pilocie amplitunera przycisk GUI MODE (tryb GUI). Na wyświetlaczu amplitunera pojawi się komunikat GUI MODE ON (tryb GUI włączony)
 2. Menu zostanie wyświetlone na ekranie telewizora
 3. Naciśnij na pilocie przycisk MENU. Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemowe), a następnie naciśnij przycisk Enter.
 4. Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół wybierz opcję VERSION x.xxx (WERSJA x.xxx). Spowoduje to wyświetlenie bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego

Pytania i odpowiedzi

Jeśli aktualizacja się nie powiedzie:

 1. Sprawdź, czy pobrany plik jest przeznaczony do Twojego amplitunera
 2. Sprawdź ustawienia zapory. Zapora może blokować program Setup Manager.
  • W przypadku Zapory systemu Windows: w Panelu sterowania dodaj program Setup Manager do listy wyjątków Zapory systemu Windows
  • W przypadku innych programów pełniących funkcję zapory: wyłącz zaporę lub zarejestruj program Setup Manager jako dozwoloną aplikację. Szczegółowych informacji, jak to zrobić, poszukaj w pliku pomocy użytkowanego programu pełniącego funkcję zapory

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • A36E_1032.zip