Instalacja

Sterownik SigmaTel High Definition Audio CODEC, wersja 6.10.0.5286

Niniejsza aktualizacja sterownika zapewnia większą zgodność z systemem operacyjnym Windows Vista.

1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz aktualizację i zapisz ją do folderu pobierania.
3. Otwórz Panel sterowania i kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
4. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik z aktualizacją, i kliknij go dwukrotnie.
5. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Kontynuuj
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • STDAUD-01291504-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 4.79 Mb

Data wydania

  • 13-11-2007