Instalacja

Urządzenie Synaptics PS/2 Port TouchPad, wersja 15.3.2.4 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję narzędzia Synaptics PS/2 Port TouchPad dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.

WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

Ostrzeżenie! To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:
PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC;
Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program SPDTPD-00250760-0042.EXE.

 1. Pobierz plik SPDTPD-00250760-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik SPDTPD-00250760-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 3. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 4. Na ekranie Wybierz kraj wybierz kraj instalacji i kliknij przycisk Dalej.
 5. Gdy wyświetli się okno Synaptics PS/2 Port TouchPad for Microsoft® Windows® 7, kliknij przycisk Next (Dalej).
 6. Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 7. Na ekranie Finish (Zakończ) kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 8. Na ekranie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić system.

Instalacja urządzenia Synaptics PS/2 Port TouchPad dla komputerów VAIO została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SPDTPD-00250760-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 42.29 Mb

Data wydania

 • 42-10-2011