Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie posiadanego samochodowego systemu multimedialnego. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

 • Data wydania: 20-06-2014
 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego dla modeli XAV-602BT / XAV-612BT / XAV-712BT / XAV-742
 • Modele, których dotyczy informacja: XAV-602BT, XAV-612BT, XAV-712BT, XAV-742
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Poprawa obsługi połączeń telefonicznych po wyłączeniu silnika samochodu (modele XAV-602BT, XAV-612BT i XAV-712BT)
  • Odbiór sygnału GPS w przypadku korzystania z systemu nawigacji TomTom (model XAV-712BT)
 • Ograniczenia:
  • Wyłączenie urządzenia w trakcie aktualizacji spowoduje jego uszkodzenie. Naprawa będąca skutkiem efektów takiego działania jest odpłatna
  • Po zakończeniu aktualizacji należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Pominięcie niniejszego kroku może spowodować, że panel dotykowy nie będzie działał

Instalacja

Co będzie potrzebne?

 • Komputer podłączony do Internetu
 • Pamięć USB z co najmniej 200 MB wolnego miejsca

Pobieranie i instalacja aktualizacji

 1. Pobieranie programu aktualizacyjnego rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download [Pobierz] w dolnej części tego powiadomienia.
  Należy zapisać plik update.zip na komputerze, zgodnie z informacjami w wyświetlonym oknie dialogowym
 2. Po zakończeniu pobierania wyodrębnić plik, tworząc folder update [Aktualizacja] zawierający plik SONYXAV.BIN
 3. Skopiować folder update [Aktualizacja] do katalogu głównego pamięci USB

Procedura aktualizacji (w samochodzie użytkownika) - cały proces zajmuje ok. pięciu minut.
Przygotowanie: Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i uruchomić silnik, aby zapobiec spadkowi napięcia.

 1. Podłączyć do urządzenia pamięć USB zawierającą folder update [Aktualizacja]. Nie należy podłączać żadnej innej pamięci USB poza pamięcią używaną podczas procedury aktualizacji
 2. Na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć przycisk OFF [Wył.] (lub nacisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę przycisk SOURCE [Źródło]), aby wyłączyć urządzenie
 3. Z menu głównego wybrać opcję Settings [Ustawienia]
 4. Wybrać opcję General Settings [Ustawienia ogólne]
 5. Wybrać opcję Firmware Version [Wersja oprogramowania wbudowanego]
 6. Nacisnąć przycisk Update [Aktualizacja]
 7. Sprawdzić, czy bieżące oprogramowanie wbudowane podlega aktualizacji. Jeśli w obszarze firmware version [Wersja oprogramowania wbudowanego] wyświetlana jest liczba 1.11, oprogramowanie podlega aktualizacji
 8. Nacisnąć ponownie przycisk Update [Aktualizacja], aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wbudowanego
 9. Ważne: Nie wyłączając urządzenia ani nie odłączając od niego pamięci USB, poczekać na wyświetlenie na ekranie komunikatu Firmware Update Success!! [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończona powodzeniem]
 10. Nacisnąć i przytrzymać przycisk OFF [Wył.] na pilocie zdalnego sterowania (lub nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk SOURCE [Źródło]), aby wyłączyć urządzenie. Odłączyć pamięć USB i odczekać ponad 10 sekund*.
  Nacisnąć przycisk SOURCE [Źródło], aby ponownie włączyć urządzenie.
  Uwaga*: Przy pomocy zegarka należy odliczyć 10 sekund, aby mieć pewność, że urządzenie jest całkowicie wyłączone

Po aktualizacji

Po pomyślnym zainstalowaniu aktualizacji sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.

 1. Z menu głównego wybrać opcję Settings [Ustawienia]
 2. Wybrać opcję General Settings [Ustawienia ogólne]
 3. Wybrać opcję Firmware Version [Wersja oprogramowania wbudowanego]
 4. Sprawdzić, czy wyświetlany numer wersji oprogramowania to 1.20

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SONYXAV_CB21.zip

Rozmiar pliku

 • -