Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego samochodowego systemu multimedialnego. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

 • Data wydania: 10/04/2013
 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego dla modeli XAV-601BT / XAV-701BT / XAV-741
 • Modele, których dotyczy informacja: XAV-601BT, XAV-701BT, XAV-741
 • Korzyści i ulepszenia:
  • MirrorLink
   • Dodano smartfony Xperia Z i Samsung Galaxy Note II jako urządzenia zgodne
   • Dodano tryb pełnoekranowy aplikacji MirrorLink
   • Dodano funkcję sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania
  • Interfejs użytkownika
   • Dodano funkcję powrotu do ekranu odtwarzania z poziomu ekranu głównego
  • Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth (z wyjątkiem modelu XAV-741)
   • Zwiększono liczbę kontaktów zapisywanych w książce telefonicznej
  • Polecenia głosowe (z wyjątkiem modelu XAV-741)
   • Obsługa funkcji Voice Command [Polecenia głosowe]
  Informacje na temat tych funkcji dodatkowych zawiera samouczek dotyczący dodatkowych funkcji dostępnych po aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
 • Ograniczenia:
  • Wyłączenie urządzenia w trakcie aktualizacji spowoduje jego uszkodzenie. Naprawa będąca skutkiem efektów takiego działania jest odpłatna.
  • Po zakończeniu aktualizacji należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. (Krok 10 procesu aktualizacji) Pominięcie niniejszego kroku może spowodować niedziałanie panelu dotykowego.

Instalacja

Co będzie potrzebne?

 • Komputer podłączony do Internetu,
 • Pamięć USB z co najmniej 100 MB wolnego miejsca.

Pobieranie i instalacja aktualizacji

 1. Pobieranie programu aktualizacyjnego rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download [Pobierz] w dolnej części tego powiadomienia.
  Należy zapisać plik update.zip na komputerze, zgodnie z informacjami w wyświetlonym oknie dialogowym.
 2. Po zakończeniu pobierania wypakować plik, tworząc folder "update" [Aktualizacja] zawierający plik SONYXAV.BIN.
 3. Skopiować folder "update" [Aktualizacja] do katalogu głównego pamięci USB.

Procedura aktualizacji (w samochodzie użytkownika) - cały proces zajmuje zwykle ok. pięciu minut.
Przygotowanie: Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i uruchomić silnik w celu zapobieżenia spadkowi napięcia.

 1. Podłączyć do urządzenia pamięć USB zawierającą folder "update" [Aktualizacja]. Nie należy podłączać żadnej innej pamięci USB poza pamięcią używaną podczas procedury aktualizacji.
 2. Na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć przycisk OFF [Wył.] (lub nacisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę przycisk SOURCE [Źródło]), aby wyłączyć urządzenie.
 3. Z menu głównego wybrać opcję Settings [Ustawienia].
 4. Wybrać opcję General Settings [Ustawienia ogólne].
 5. Wybrać opcję Firmware Settings [Ustawienia oprogramowania wbudowanego].
 6. Nacisnąć przycisk Update [Aktualizacja].
 7. Check if the current firmware is subject to update.(The firmware version which starts from "SRxx" or "HRxx" is subject to update.)
 8. Nacisnąć ponownie przycisk Update [Aktualizacja], aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wbudowanego.


 9. Ważne: Nie wyłączając urządzenia ani nie odłączając od niego pamięci USB, poczekać na wyświetlenie na ekranie komunikatu "Firmware Update Success!!" [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończona powodzeniem].
 10. Nacisnąć i przytrzymać przycisk OFF [Wył.] na pilocie zdalnego sterowania (lub nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk SOURCE [Źródło]), aby wyłączyć urządzenie. Odłączyć pamięć USB i odczekać co najmniej 10 sekund*.
  Nacisnąć przycisk SOURCE [Źródło], aby ponownie włączyć urządzenie.
  Uwaga*: 10 sekund należy odliczyć przy pomocy zegarka, aby mieć pewność, że urządzenie jest całkowicie wyłączone.

Po aktualizacji

Po pomyślnym zainstalowaniu aktualizacji sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.

 1. Z menu głównego wybrać opcję Settings [Ustawienia].
 2. Wybrać opcję General Settings [Ustawienia ogólne].
 3. Wybrać opcję Firmware Version [Wersja oprogramowania wbudowanego].
 4. Upewnić się, że wyświetlaną wersją oprogramowania wbudowanego jest wersja “JR08_xav_1.13.003".

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • update.zip

Rozmiar pliku

 • -