Informacja o tym pliku do pobrania

Dodane funkcje:
 1. Możliwa jest konwersja wiadomości na format programu Macromedia Flash (SWF). Konwertując plik wiadomości na komputerze na format programu Macromedia Flash (SWF), można określić rozmiar obrazu, jakość dźwięku, przeznaczenie i efekty (zanikanie / przesuwanie się). Pliki programu Flash (SWF) uzyskane w wyniku konwersji można odtwarzać za pomocą programu Flash Player w wersji 6 lub nowszej, a także w przeglądarce internetowej z zainstalowany dodatkiem do obsługi programu Flash Player w wersji 6 lub nowszej.
 2. Obsługiwane są pliki JPEG nieutworzone za pomocą nagrywarki Visual IC. W poprzednich wersjach programu Visual and Voice Editor możliwe było tylko używanie obrazów utworzonych za pomocą nagrywarki Visual IC jako obrazów tytułowych lub zakładek. Teraz udostępniono również funkcję rejestracji plików JPEG nieutworzonych za pomocą nagrywarki Visual IC jako obrazów tytułowych i zakładek.
 3. Wprowadzono także inne ulepszenia, które pozwoliły naprawić kilka błędów oprogramowania.

Więcej informacji na temat wcześniejszych ulepszeń można znaleźć w dokumencie "read me".

Produkty, których dotyczy informacja:

Niniejszy program aktualizacyjny dotyczy wyłącznie następujących programów:

 • Visual and Voice Editor, wersje 1.0 i 1.1.

System operacyjny:

 • Windows ® XP Media Center Edition 2005
 • Windows ® XP Media Center Edition 2004
 • Windows ® XP Media Center Edition
 • Windows ® XP Professional
 • Windows ® XP Home Edition
 • Windows ® 2000 Professional
 • Windows ® Millennium Edition
 • Windows ® 98 Second Edition

Użytkownicy systemu Windows ® XP

 • Aby zainstalować program aktualizacyjny, należy zalogować się jako administrator.

Użytkownicy systemu Windows ® 2000 Professional

 • Aby zainstalować program aktualizacyjny, należy zalogować się jako administrator.

Aby pobrać program, należy wykonać poniższe czynności:

Instalacja

Aby pobrać plik aktualizacji VVE1.2.01eUpgrade.EXE (14 783 kB), należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

 1. Utworzyć folder VVE_Up na dysku C.
 2. Pobrać plik VVE1.2.01eUpgrade.EXE i zapisać go w folderze VVE_Up.
 3. Po ukończeniu pobierania należy sprawdzić rozmiar pliku:
  • W programie Windows Explorer [Eksplorator Windows] wybrać kolejno opcje View [Widok] -> Details [Szczegóły].
  • Jeżeli rozmiar pliku się zgadza (14 783 kB), pobieranie powiodło się.
  • W przeciwnym wypadku należy usunąć pobrane pliki i ponownie przeprowadzić procedurę pobierania.
Instalacja

Po ukończeniu instalacji należy zaktualizować program, wykonując następujące czynności:

 1. Zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
 2. Kliknąć przycisk Start, a następnie polecenie Run [Uruchom].
 3. W oknie dialogowym Run [Uruchamianie] wpisać ścieżkę C:\VVE_Up\VVE1.2.01eUpgrade.EXE i kliknąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację. (W podanym przykładzie plik VVE1.2.01eUpgrade.EXE został pobrany do folderu C:\VVE_Up).
 4. Po wyświetleniu komunikatu Visual and Voice Editor has been successfully installed [Program Visual and Voice Editor został pomyślnie zainstalowany] kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
 5. Jest to ostatni etap procesu aktualizacji. Ponownie uruchomić komputer.
 6. Sprawdzić, czy aktualizacja powiodła się, korzystając z jednego z dwóch sposobów:
  • Otworzyć plik C:\Program Files\Sony\Visual and Voice Editor\Readme.txt. Jeżeli zawiera on zdanie "Improvements (Version 1.2.01)" [Usprawnienia w wersji 1.2.01], program został pomyślnie zaktualizowany.lub
  • Otworzyć program Visual and Voice Editor i wybrać opcję About Visual and Voice Editor [Informacje o programie Visual and Voice Editor] w menu Help [Pomoc]. Jeżeli w oknie dialogowym About Visual and Voice Editor [Informacje o programie Visual and Voice Editor] wyświetlana jest pozycja Visual and Voice Editor Version 1.2.01.01120 [Program Visual and Voice Editor w wersji 1.2.01.01120], program został pomyślnie zaktualizowany.

Aby rozpocząć pobieranie pliku, należy zaakceptować poniższe Zastrzeżenia prawne.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • VVE1.2.01eUpgrade.EXE

Rozmiar pliku

 • 14.44 Mb