Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
UDA-1

Informacja o tym pliku do pobrania

Sterownik wzmacniacza UDA firmy Sony to program, który poprawia działanie sterownika, kiedy sterownik lub oprogramowanie są uruchomione na komputerze.

Uwaga: w razie potrzeby aktualizacji oprogramowania sterownika, przed instalacją nowej wersji oprogramowania sterownika należy odinstalować starą wersję.

Procedura odinstalowania oprogramowania sterownika

 1. Kliknąć przycisk StartSettings [Ustawienia]Control Panel [Panel sterowania]Add, remove of program [Dodaj lub usuń programy]
 2. Wybrać opcję SONY USB DAC Amplifier [Wzmacniacz DAC USB firmy Sony] i nacisnąć przycisk Remove [Usuń] lub Uninstall [Odinstaluj]
 3. Uruchomić plik konfiguracyjny, aby odinstalować sterownik

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Ten sterownik jest kompatybilny z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows. Instalacja sterownika nie jest konieczna w przypadku komputerów Macintosh.

 • Windows Vista (z dodatkiem SP2, wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 7 (z dodatkiem SP1, wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 8 (wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 8.1 (wersja 32-/64-bitowa)

Urządzenie

 • Port USB (zgodny ze standardem USB 2.0)

Pobieranie

Pobieranie sterownika wzmacniacza UDA-1:

 1. Użytkownicy systemów operacyjnych Windows: należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator. W przypadku systemu operacyjnego Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem „Windows needs your permission to continue” System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować. Należy kliknąć przycisk Continue Kontynuuj, aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie należy kliknąć przycisk Download Pobierz
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku SONY_USB_DAC_Amp_Driver_V1.2.zip (o rozmiarze 24 245 kB)
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera.
  W przypadku systemu Windows 8 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Downloads Pobrane. Kliknąć kafelek Desktop Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer Eksplorator odszukać pobrany plik w folderze Downloads Pobrane

Instalacja

 1. Należy upewnić się, że użytkownik jest zalogowany do komputera jako administrator
 2. Podłączyć wzmacniacz UDA-1 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB, a następnie włączyć wzmacniacz. Jeśli uruchomi się instalator sterownika systemu Windows, należy kliknąć przycisk Cancel Anuluj
 3. Aby żaden program nie przeszkadzał podczas instalacji, zapisać wszystkie otwarte pliki i zamknąć wszystkie programy. Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że pasek zadań nie zawiera żadnych aplikacji
 4. Przejść do pulpitu komputera i rozpakować plik SONY_USB_DAC_Amp_Driver_V1.2.zip
 5. Dwukrotnie kliknąć plik Setup.exe, aby rozpocząć instalację.
 6. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia instalacji sterownika wzmacniacza DAC USB. Ponownie uruchomić komputer, gdy pojawi się odpowiedni monit
 7. Sprawdzić, czy instalacja zakończyła się bez błędów: przejść do obszaru Control Panel Panel sterowania i uruchomić aplikację Device Manager Menedżer urządzeń. Sprawdzić, czy lista w kategorii Sound, Video and game controllers Sterowniki audio, wideo i gier zawiera pozycję „Sony USB DAC Amplifier”

Instrukcja konfiguracji

 • Po zakończeniu instalacji należy otworzyć okno ustawień dźwięku z poziomu aplikacji Control Panel Panel sterowania i sprawdzić, czy domyślnym urządzeniem dźwiękowym jest urządzenie „Sony USB DAC Amplifier”.

  Kliknij, aby powiększyć
 • Wyświetlić właściwości wzmacniacza DAC USB firmy Sony. W wyświetlonym oknie kliknąć zakładkę Levels Poziomy i wybrać wartość 100 dla ustawienia poziomu głośności.

  Kliknij, aby powiększyć
 • Instalacja została zakończona