Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
UDA-1

Informacja o tym pliku do pobrania

Sony UDA driver to program poprawiający działanie sterownika, gdy w komputerze PC uruchomione są pewne sterowniki lub programy.

Uwaga: aby zaktualizować oprogramowanie sterownika, należy najpierw odinstalować jego starą wersję, a następnie zainstalować nową.

Jak odinstalować oprogramowanie sterownika?

 • Systemy operacyjne Windows 11 i Windows 10:
  1. Naciśnij kombinację klawiszy logo Windows i R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom. Następnie wpisz control i kliknij przycisk OK.
  2. Na ekranie Panel sterowania, w sekcji Programy, kliknij opcję Odinstaluj program.
  3. Przewiń zawartość listy w oknie Odinstaluj lub zmień program, po czym dwukrotnie kliknij opcję SONY USB DAC Amplifier.
  4. Wykonuj wyświetlane polecenia, aby odinstalować sterownik USB DAC Amplifier.
 • Systemy operacyjne Windows 8.1 i Windows 8:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start lub naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy Logo Windows i X, po czym wybierz z wyświetlonej listy opcję Panel sterowania.
  2. Na ekranie Panel sterowania, w sekcji Programy, kliknij opcję Odinstaluj program.
  3. Przewiń zawartość listy w oknie Odinstaluj lub zmień program, po czym dwukrotnie kliknij opcję SONY USB DAC Amplifier.
  4. Wykonuj wyświetlane polecenia, aby odinstalować sterownik USB DAC Amplifier.
 • Systemy operacyjne Windows 7 i Windows Vista:
  1. Kliknij Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. Na ekranie Panel sterowania kliknij opcję Odinstaluj program.
  3. Przewiń zawartość listy w oknie Odinstaluj lub zmień program, po czym dwukrotnie kliknij opcję SONY USB DAC Amplifier.
  4. Wykonuj wyświetlane polecenia, aby odinstalować sterownik USB DAC Amplifier.

Kiedy procedura odinstalowywania dobiegnie końca, przejdź do pobierania i instalacji zgodnie z poniższą instrukcją.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Ten sterownik jest kompatybilny z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows. Instalacja sterownika nie jest konieczna w przypadku komputerów Macintosh.

 • Windows 11
 • Windows 10 (wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 8.1 (wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 8 (wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 7 (z dodatkiem SP1, wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows Vista (z dodatkiem SP2, wersja 32-/64-bitowa)

Urządzenie

 • Port USB (zgodny ze standardem USB 2.0)

Pobieranie

Pobieranie sterownika wzmacniacza UDA-1:

 1. Użytkownicy systemów operacyjnych Windows: należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator. W przypadku systemu operacyjnego Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem „Windows needs your permission to continue” System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować. Należy kliknąć przycisk Continue Kontynuuj, aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie należy kliknąć przycisk Download Pobierz
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku SONY_USB_DAC_Amp_Driver_V1.2.zip (o rozmiarze 24 245 kB)
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera.
  W przypadku systemu Windows 8 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Downloads Pobrane. Kliknąć kafelek Desktop Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer Eksplorator odszukać pobrany plik w folderze Downloads Pobrane

Instalacja

 1. Należy upewnić się, że użytkownik jest zalogowany do komputera jako administrator
 2. Podłączyć wzmacniacz UDA-1 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB, a następnie włączyć wzmacniacz. Jeśli uruchomi się instalator sterownika systemu Windows, należy kliknąć przycisk Cancel Anuluj
 3. Aby żaden program nie przeszkadzał podczas instalacji, zapisać wszystkie otwarte pliki i zamknąć wszystkie programy. Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że pasek zadań nie zawiera żadnych aplikacji
 4. Przejść do pulpitu komputera i rozpakować plik SONY_USB_DAC_Amp_Driver_V1.2.zip
 5. Dwukrotnie kliknąć plik Setup.exe, aby rozpocząć instalację.
 6. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia instalacji sterownika wzmacniacza DAC USB. Ponownie uruchomić komputer, gdy pojawi się odpowiedni monit
 7. Sprawdzić, czy instalacja zakończyła się bez błędów: przejść do obszaru Control Panel Panel sterowania i uruchomić aplikację Device Manager Menedżer urządzeń. Sprawdzić, czy lista w kategorii Sound, Video and game controllers Sterowniki audio, wideo i gier zawiera pozycję „Sony USB DAC Amplifier”

Instrukcja konfiguracji

 • Po zakończeniu instalacji należy otworzyć okno ustawień dźwięku z poziomu aplikacji Control Panel Panel sterowania i sprawdzić, czy domyślnym urządzeniem dźwiękowym jest urządzenie „Sony USB DAC Amplifier”.

  Kliknij, aby powiększyć
 • Wyświetlić właściwości wzmacniacza DAC USB firmy Sony. W wyświetlonym oknie kliknąć zakładkę Levels Poziomy i wybrać wartość 100 dla ustawienia poziomu głośności.

  Kliknij, aby powiększyć
 • Instalacja została zakończona