Modele, których dotyczy informacja

Sterownik jest zgodny z następującymi modelami wzmacniaczy słuchawkowych:
 • TA-ZH1ES

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Sterownik do wzmacniacza słuchawkowego w wersji 1.0.0
 • Data wydania: 12/10/2016
 • Czy pobranie aktualizacji jest konieczne? Sterownik pozwala na podłączenie wzmacniacza słuchawkowego do komputera PC z systemem Windows
 • Korzyści i udoskonalenia: Umożliwia podłączenie przenośnego wzmacniacza słuchawkowego Hi-Res DAC do komputera PC z systemem Windows

Wymagania systemowe

Sterownik do wzmacniacza słuchawkowego jest zgodny z najczęściej używanymi wersjami systemu Microsoft Windows.

 • Windows 10 Home/Pro (32-/64-bitowy)
 • Windows 8.1 (32-/64-bitowy)
 • Windows 8 (32-/64-bitowy)
 • Windows 7 (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym, 32-/64-bitowy)
 • Windows Vista 32-bitowy (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym, 32-/64-bitowy)

Sprawdź, czy masz zainstalowane w komputerze najnowsze aktualizacje systemu Windows. Należy pamiętać, że oprogramowanie nie gwarantuje poprawnego działania na wszystkich komputerach, pomimo spełnienia powyższych wymagań systemowych.

Wszystkie wyżej wymienione systemy operacyjne muszą być zainstalowane fabrycznie. Nie można zagwarantować działania sterownika w przypadku systemu operacyjnego, który został uaktualniony, oraz w przypadku komputerów z samodzielnie utworzonym systemem ani więcej niż jednym systemem operacyjnym na dysku twardym (tj. w środowiskach wielosystemowych).

Sprzęt
 • Dostępny port USB (zgodny z USB 2.0)

Pobieranie

Aby zainstalować sterownik do przenośnego wzmacniacza słuchawkowego Hi-Res DAC, najpierw pobierz plik instalacyjny. To wystarczy do zainstalowania sterownika.

Przed pobraniem pliku sterownika musisz się zalogować do systemu operacyjnego jako użytkownik z uprawnieniami administratora. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w instrukcji obsługi swojego komputera PC.

 1. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem
 2. Sterownik można pobrać, klikając poniższe łącze
 3. Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania i, jeżeli akceptujesz jej warunki, kliknij przycisk Accept Agreement (Akceptuję umowę).
 4. W wyświetlonym oknie wskaż folder na dysku twardym, w którym chcesz zapisać sterownik.
 5. W wybranym folderze zostanie zapisany następujący plik: [Sony_Headphone_Amplifier_Driver_V1.0.0.zip] (Rozmiar pliku: 58,1 MB = 61 017 769 bajtów)

Uwaga: System nie może przejść w tryb wstrzymania, uśpienia ani hibernacji podczas pobierania.

Instalacja

Po zakończeniu pobierania możesz zainstalować sterownik do wzmacniacza słuchawkowego.

Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami właściwymi dla używanego systemu operacyjnego.

Przed zainstalowaniem pliku zaloguj się jako administrator. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w instrukcji obsługi swojego komputera PC.

 1. Nie podłączaj wzmacniacza słuchawkowego przed zainstalowaniem sterownika
 2. Zapisz zmiany i zamknij wszystkie inne programy
 3. Rozpakuj skompresowany plik i otwórz plik Sony_słuchawek_wzmacniacz_driver_Setup.exe, który pojawi się w folderze.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, żeby zainstalować sterownik. Jeżeli wyświetli się ekran Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj].
 5. Po zakończeniu instalacji urządzenie wykryje wzmacniacz słuchawkowy.
Po zainstalowaniu sterownika dla systemu Windows
 1. Podłącz urządzenie do komputera PC za pomocą przewodu USB. Użyj portu USB (typu B) na tylnym panelu wzmacniacza słuchawkowego.
 2. Włącz wzmacniacz słuchawkowy.
 3. Wybierz opcję „PC (USB-B)”, naciskając przycisk INPUT na urządzeniu lub korzystając z pilota.
 4. Po pomyślnie zakończonej instalacji do listy „Kontrolery dźwięku, wideo i gier” w Menedżerze urządzeń zostanie dodany element „TA-ZH1ES”.
Rozwiązywanie problemów: Brak dźwięku podczas korzystania z tylnego portu USB

Sprawdź następujące elementy, jeżeli nie słychać dźwięku z komputera PC.

 1. Kontrole we wzmacniaczu słuchawkowym
  1. Sprawdź, czy zasilanie jest włączone i czy głośność jest prawidłowo ustawiona.
  2. Sprawdź, czy wybrane wejście sygnału to „PC (USB-B)”.
 2. Kontrole w komputerze PC
  1. Sprawdź, czy sterownik został zainstalowany prawidłowo. Po pomyślnie zakończonej instalacji w Menedżerze urządzeń ([Mój komputer] → [Właściwości] → [Menedżer urządzeń]) pojawi się element „TA-ZH1ES”. Sprawdź ewentualne znaki ostrzegawcze. Jeżeli element „TA-ZH1ES” nie jest wyświetlany, odinstaluj sterownik i zainstaluj go jeszcze raz.
  2. Niektóre programy do odtwarzania pozwalają użytkownikowi na wybranie urządzenia wyjściowego dźwięku. Jeżeli korzystasz z takiego oprogramowania, upewnij się, że element „Sony Headphone Amplifier Driver” jest wybrany jako urządzenie wyjściowe dźwięku.
  3. Sprawdź, czy element „TA-ZH1ES” jest wybrany jako urządzenie do odtwarzania w komputerze ([Start] → [Panel sterowania] → [Sprzęt i dźwięk] → [Dźwięk]). Sprawdź również, czy dźwięk nie jest wyciszony a jego głośność jest wystarczająco wysoka w menu [Właściwości] elementu „TA-ZH1ES”.