Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli wzmacniacza STR:

 • STR-DN1040

Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego zwiększy możliwości wzmacniacza AV.

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego wzmacniacza AV do wersji s9327.1092.0
 • Data wydania: 25/08/2014
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Poprawa działania funkcji Netflix i Dolby Digital Plus
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla wzmacniaczy AV sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu wzmacniacza AV. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer s9327.1092.0 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono wzmacniacz AV; na przykład po podłączeniu wzmacniacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Włączyć wzmacniacz AV.
 3. Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie. Przed wykonaniem dalszych czynności należy poczekać, aż na ekranie telewizora wyświetli się menu strony głównej.
 4. W menu Home [Menu główne] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Settings [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 5. W menu Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję System, a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  "Software Version s9327.1092.0" [Wersja oprogramowania: s9327.1092.0] - numer wersji s9327.1092.0 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Co będzie potrzebne:

 • kabel Ethernet do podłączenia wzmacniacza AV do Internetu,
 • działające połączenie internetowe,
 • kompatybilny telewizor.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia wzmacniacza AV.
 • Nie wyłączać wzmacniacza AV ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Przygotowanie urządzenia:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono wzmacniacz AV; na przykład po podłączeniu wzmacniacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Za pomocą kabla Ethernet podłączyć gniazdo LAN wzmacniacza AV do Internetu.
 3. Włączyć wzmacniacz AV.

Pobieranie aktualizacji:

 1. Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie. Przed wykonaniem dalszych czynności należy poczekać, aż na ekranie telewizora wyświetli się menu strony głównej.
 2. W menu Home [Strona główna] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Settings [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 3. W menu Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję System, a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 4. Wybrać opcję Network Update [Aktualizacja sieciowa] i nacisnąć przycisk Enter - wzmacniacz rozpocznie sprawdzanie dostępnych aktualizacji oprogramowania.
 5. Wybrać opcję Start [Uruchom] i nacisnąć przycisk Enter - wzmacniacz rozpocznie sprawdzanie dostępnych aktualizacji oprogramowania.
 6. Po zakończeniu procesu aktualizacji na wyświetlaczu przedniego panelu wyświetli się komunikat COMPLETE [Zakończona].
 7. Po zakończeniu aktualizacji wzmacniacz AV uruchomi się ponownie w sposób automatyczny. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać wzmacniacza.
 8. Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji s9327.1092.0, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego wzmacniacza AV za pomocą połączenia internetowego

Pobranie danych aktualizacji podczas przeprowadzania aktualizacji oprogramowania przez wzmacniacz nie powiodło się.
Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.

 1. Sprawdzić, czy podłączono kabel LAN.
 2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdzić, czy wzmacniacz AV ma własny adres IP.
 3. Ponownie przeprowadzić aktualizację.

Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Włączyć wzmacniacz - aktualizacja oprogramowania wbudowanego wzmacniacza rozpocznie się automatycznie.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 40 minut.

 1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć ją ponownie po upływie kilku minut.
 2. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego wzmacniacza AV rozpocznie się automatycznie.
  Aktualizacja w dalszym ciągu nie jest możliwa? Prosimy o kontakt z zespołem wsparcia technicznego firmy Sony.