Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli wzmacniacza STR:

 • STR-DN1030

Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego zwiększy możliwości używanego wzmacniacza AV.

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego wzmacniacza AV do wersji 1.095
 • Data wydania: 11/11/2014
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Poprawia działanie serwisu Netflix i funkcji DD+ Sound Distortion
 • Ograniczenia: aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla wzmacniaczy AV sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu wzmacniacza AV.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono wzmacniacz AV; na przykład po podłączeniu wzmacniacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Włącz wzmacniacz AV.
 3. Naciśnij przycisk HOME [Strona główna]. Na ekranie telewizora wyświetli się menu główne.
 4. Wybierz opcję Settings [Ustawienia], a następnie naciśnij przycisk Enter. Na ekranie telewizora wyświetli się lista opcji menu Settings [Ustawienia].
 5. W menu Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybierz opcję Network [Sieć], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 6. Wybierz opcję Software Update [Aktualizacja oprogramowania] i naciśnij przycisk ENTER.
 7. Wybierz pozycję Version [Wersja] i naciśnij przycisk ENTER.
 8. Numer aktualnie zainstalowanej we wzmacniaczu AV wersji oprogramowania wbudowanego zostanie wyświetlony w telewizorze. - Numer wersji oprogramowania 1.095 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Co będzie potrzebne:

 • kabel Ethernet do podłączenia wzmacniacza AV do Internetu,
 • działające połączenie internetowe,
 • kompatybilny telewizor.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje - w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia wzmacniacza AV.
 • Nie wyłączaj wzmacniacza AV ani nie odłączaj jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Przygotowanie urządzenia:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono wzmacniacz AV; na przykład po podłączeniu wzmacniacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Za pomocą kabla Ethernet podłącz do Internetu gniazdo LAN wzmacniacza AV.
 3. Włącz wzmacniacz AV.

Pobieranie aktualizacji:

 1. Naciśnij przycisk HOME [Strona główna] na pilocie wzmacniacza AV. Przed wykonaniem dalszych czynności poczekaj, aż na ekranie telewizora wyświetli się menu strony głównej.
 2. W menu głównym wybierz opcję Settings [Ustawienia], a następnie naciśnij przycisk Enter. Na ekranie telewizora wyświetli się lista opcji menu Settings [Ustawienia].
 3. Wybierz opcję Network [Sieć] i naciśnij przycisk Enter.
 4. Wybierz opcję Software Update [Aktualizacja oprogramowania] i naciśnij przycisk Enter.
 5. Wybierz opcję Update [Aktualizuj] i naciśnij przycisk Enter.
 6. Gdy na ekranie telewizora pojawi się komunikat "Found latest update." [Znaleziono najnowszą aktualizację], naciśnij przycisk Enter.
 7. Wybierz opcję OK, a następnie naciśnij przycisk Enter.Potwierdź komunikat i zapoznaj się z treścią "UMOWY LICENCYJNEJ OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY", a następnie naciśnij przycisk Enter.
 8. Wybierz opcję Agree [Zgadzam się] i naciśnij przycisk Enter.
 9. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania na panelu wyświetlania pojawi się komunikat "Complete!" [Zakończono]. Po zakończeniu aktualizacji wzmacniacz AV uruchomi się ponownie w sposób automatyczny.
 10. W celu potwierdzenia pomyślnie zakończonej aktualizacji należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania wbudowanego.- Jeśli wyświetli się numer wersji 1.095, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego wzmacniacza AV za pomocą połączenia internetowego

Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Cannot connect" [Nie można nawiązać połączenia].
Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.

 1. Sprawdź, czy podłączono kabel LAN.
 2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdź, czy wzmacniacz AV ma własny adres IP.
 3. Ponownie przeprowadź aktualizację.

Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Włącz wzmacniacz i rozpocznij ponownie aktualizację.

Proces aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 40 minut.

 1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego prądem przemiennym z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
 2. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego wzmacniacza rozpocznie się automatycznie.
  Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego firmy Sony.