Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli wzmacniacza STR:

 • STR-DA5800ES

Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego zwiększy możliwości używanego wzmacniacza AV.

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego wzmacniacza AV do wersji 1066
 • Data wydania: 29/07/2015
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Improves the playback of FLAC files
 • Ograniczenia: aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla wzmacniaczy AV sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu wzmacniacza AV. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer 1066 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono wzmacniacz AV; na przykład po podłączeniu wzmacniacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Włącz wzmacniacz AV.
 3. Naciśnij przycisk AMP [Wzmacniacz], a następnie HOME [Strona główna] na pilocie. Przed wykonaniem dalszych czynności poczekaj, aż na ekranie telewizora wyświetli się menu strony głównej.
 4. W menu Home [Strona główna] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybierz opcję Settings [Ustawienia], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 5. W menu Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybierz opcję System Settings [Ustawienia systemowe], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 6. Wybierz opcję System Information [Informacje o systemie] i naciśnij przycisk ENTER.
 7. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  "Software Version 1066" [Wersja oprogramowania: 1066] - numer wersji 1066 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Co będzie potrzebne:

 • kabel Ethernet do podłączenia wzmacniacza AV do Internetu
 • działającego połączenia internetowego
 • kompatybilny telewizor

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje - w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia wzmacniacza AV.
 • Nie wyłączaj wzmacniacz AV ani nie odłączaj jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Przygotowanie urządzenia:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono wzmacniacz AV; na przykład po podłączeniu wzmacniacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Za pomocą kabla Ethernet podłącz do Internetu gniazdo LAN wzmacniacza AV.
 3. Włącz wzmacniacz AV.

Pobieranie aktualizacji:

 1. Naciśnij przycisk AMP [Wzmacniacz], a następnie HOME [Strona główna] na pilocie. Przed wykonaniem dalszych czynności poczekaj, aż na ekranie telewizora wyświetli się menu strony głównej.
 2. W menu Home [Strona główna] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybierz opcję Settings [Ustawienia], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 3. W menu Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybierz opcję Network Update [Aktualizacja sieciowa], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 4. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat Perform version update? [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
 5. Za pomocą pilota wybierz opcję OK, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 6. Rozpocznie się pobieranie, a na ekranie telewizora wyświetli się okno pobierania.
 7. Podczas pobierania na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "*/9" [Aktualizacja: */9]. Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania pobierania.
 8. Po zakończeniu pobierania rozpocznie się aktualizacja, a kontrolka Multi Channel Decoding na przednim panelu zacznie migać.
 9. Po zakończeniu aktualizacji wzmacniacz AV uruchomi się ponownie w sposób automatyczny. . Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać wzmacniacza.
 10. Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer 1066, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania zakończyła sie pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego wzmacniacza AV za pomocą połączenia internetowego

Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Connection status cannot be confirmed" [Niepotwierdzony status połączenia].
Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.

 1. Sprawdź, czy podłączono kabel LAN.
 2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdź, czy wzmacniacz AV ma własny adres IP. (W razie korzystania z serwera proxy w miejsce nazwy hosta proxy, znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy], należy wprowadzić adres IP używanego serwera).
 3. Ponownie przeprowadź aktualizację.

Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
Włącz wzmacniacz i rozpocznij ponownie aktualizację.

Proces aktualizacji trwa już ponad 50 minut i jeszcze się nie zakończył.

 1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego prądem przemiennym z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
 2. Włącz wzmacniacz AV.
 3. Ponownie przeprowadź procedurę aktualizacji.
  Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktuj się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.