Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • SRS-X9 / SRS-X88 / SRS-X99
 • MAP-S1
 • CMT-SX7 / CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • SRS-HG1

Informacja o tym pliku do pobrania

Sterownik audio firmy Sony jest programem poprawiającym działanie urządzenia przy połączeniu USB-B/USB micro B.

Uwaga: w razie potrzeby aktualizacji oprogramowania sterownika, przed instalacją nowej wersji oprogramowania sterownika należy odinstalować starą wersję.

Procedura odinstalowania oprogramowania sterownika

 1. Kliknąć przycisk StartSettings [Ustawienia]Control Panel [Panel sterowania]Add, remove of program [Dodaj lub usuń programy]
 2. Wybrać opcję Sony Audio i nacisnąć przycisk Remove [Usuń] lub Uninstall [Odinstaluj]
 3. Uruchomić plik konfiguracyjny, aby odinstalować sterownik

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Ten sterownik jest kompatybilny z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows. Instalacja sterownika nie jest konieczna w przypadku komputerów Macintosh.

 • Windows Vista (z dodatkiem SP2, wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 7 (z dodatkiem SP1, wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 8 (wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 8.1 (wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 10 Home/Pro (32 bit/64 bit)

Urządzenie

 • Port USB (zgodny ze standardem USB 2.0)

Pobieranie

Pobieranie sterownika wzmacniacza Sony Audio:

 1. Użytkownicy systemów operacyjnych Windows: należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator. W przypadku systemu operacyjnego Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem „Windows needs your permission to continue” System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować. Należy kliknąć przycisk Continue Kontynuuj, aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie należy kliknąć przycisk Download Pobierz
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Sony_Audio_USB_Driver_V1.10.zip (o rozmiarze 8.88 MB)
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera.
  W przypadku systemu Windows 8 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Downloads Pobrane. Kliknąć kafelek Desktop Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer Eksplorator odszukać pobrany plik w folderze Downloads Pobrane

Instalacja

 1. Należy upewnić się, że użytkownik jest zalogowany do komputera jako administrator
 2. Podłączyć wzmacniacz SRS-X9/MAP-S1 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB, a następnie włączyć wzmacniacz. Jeśli uruchomi się instalator sterownika systemu Windows, należy kliknąć przycisk Cancel Anuluj
 3. Aby żaden program nie przeszkadzał podczas instalacji, zapisać wszystkie otwarte pliki i zamknąć wszystkie programy. Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że pasek zadań nie zawiera żadnych aplikacji
 4. Przejść do pulpitu komputera i rozpakować plik Sony_Audio_USB_Driver_V1.10.zip
 5. Dwukrotnie kliknąć plik Setup.exe, aby rozpocząć instalację.
 6. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia instalacji sterownika wzmacniacza Sony Audio. Ponownie uruchomić komputer, gdy pojawi się odpowiedni monit
 7. Za pomocą kabla USB podłącz swój komputer PC do odpowiedniego portu USB, w zależności od posiadanego modelu:
  • w przypadku modeli Map-S1, SRS-X9, SRS-X88/99, SRS-HG1 i CMT-SX7/SX7B podłącz kabel do portu USB na panelu tylnym;
  • w przypadku modelu RSX-GS9 podłącz kabel do portu USB (typu micro B) na panelu przednim.
 8. Włącz urządzenie:
  • MAP-S1
  • CMT-SX7/SX7-B: Wybierz funkcję „USB REAR” [USB TYLNY] za pomocą pilota.
  • SRS-X9, SRS-X88/X99: Wybierz funkcję „USB-B, naciskając przycisk USB-B na urządzeniu.
  • SRS-HG1: Wybierz funkcję „USB, naciskając przycisk Function na urządzeniu.
  • RSX-GS9: Wybierz funkcję „USB-DAC”, naciskając przycisk źródła na panelu przednim lub na pilocie.
 9. Sprawdzić, czy instalacja zakończyła się bez błędów: przejść do obszaru Control Panel Panel sterowania i uruchomić aplikację Device Manager Menedżer urządzeń. Sprawdzić, czy lista w kategorii Sound, Video and game controllers Sterowniki audio, wideo i gier zawiera pozycję „Sony Audio”