Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • ICD-UX560
 • ICD-SX2000

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Sound Organizer, wersja 2.0.01
 • Data wydania:06/09/2016
 • Czy trzeba pobrać ten program?„Sound Organizer, wersja 2.0.01”, to nowa wszechstronna aplikacja audio umożliwiająca import, odtwarzanie i edycję plików nagranych za pomocą urządzenia nagrywającego IC firmy Sony.

  Właściwości programu
  • Zapisywanie/dodawanie plików
   • Pliki nagrane za pomocą urządzenia nagrywającego IC można zapisywać na komputerze w postaci plików bądź w folderach.Pliki zapisane na komputerze można również dodawać do urządzenia nagrywającego IC.
  • Edycja plików
   • Pliki nagrane za pomocą urządzenia nagrywającego IC można dzielić, edytować i łączyć z innymi plikami.
  • Konwersja plików
   • Pliki zapisane na komputerze można konwertować do formatów WAV, MP3 oraz FLAC.
  • Nagrywanie płyt CD/DVD
   • Pliki nagrane za pomocą urządzenia nagrywającego IC oraz inne pliki audio można zapisywać na płytach CD i w ten sposób nagrywać płyty audio CD, płyty CD z plikami MP3 oraz płyty z danymi (CD/DVD).Płyty audio CD i płyty CD z plikami MP3 nagrane za pomocą programu Sound Organizer można odtwarzać na komputerze oraz w zwykłych odtwarzaczach płyt CD.
  • Nagrywanie płyt CD
   • Dane z komercyjnych płyt CD można konwertować do formatu używanego przez program Sound Organizer i nagrywać/przechowywać na komputerze.
  • Inne funkcje:
   • Edycja znaczników utworów
   • Funkcja DPC (Digital Pitch Control)
   • Funkcja Voice Up
   • Redukcja szumów
   • Powtarzanie A–B
   • Transkrypcja
   • Załączniki poczty elektronicznej
   • Skrócona instrukcja obsługi (przewodnik ekranowy / pomoc)
   • Automatyczne aktualizacje
 • Uwagi:
  • Podczas korzystania z programu Sound Organizer użytkownik musi korzystać z wersji obsługującej dany model urządzenia.Jeśli z modelem urządzenia nagrywającego IC używana będzie nieobsługiwana wersja oprogramowania, informacje z urządzenia nie będą prawidłowo wyświetlane.
  • Na jednym komputerze PC może być jednocześnie zainstalowany program Sound Organizer oraz program Sound Organizer 2. W przypadku korzystania z kilku wersji programu Sound Organizer należy uruchomić tę wersję, która odpowiada aktualnie używanemu urządzeniu nagrywającemu IC.
  • Jeśli na komputerze PC, na którym zainstalowany jest program Sound Organizer, zostanie zainstalowany program Sound Organizer 2, wówczas dane zarządzane przez program Sound Organizer można zaimportować do programu Sound Organizer 2. (Uwaga: Nie ma możliwości importu danych związanych z funkcjami nieobsługiwanymi już przez program Sound Organizer 2).
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Poprawiona stabilność operacyjna

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Program Sound Organizer jest kompatybilny z następującymi wersjami systemu Windows
 • Windows 10 / 8.1 (obsługiwana wersja 64-bitowa) (Windows 10 / 8.1 Pro / Windows 10 / 8.1)
 • Windows 7(r) (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym) (obsługiwana wersja 64-bitowa) (Ultimate / Professional / Home Premium / Home Basic / Starter)
 • Windows Vista(r) (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) (obsługiwana wersja 64-bitowa) (Ultimate/Business/Premium/Home Basic)
Nieobsługiwane systemy:
 • Systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej nie są obsługiwane. (Systemy Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 8, Mac OS i Linux nie są obsługiwane)
 • Samodzielnie złożone komputery lub systemy operacyjne
 • Zaktualizowane systemy operacyjne
 • Środowiska wielosystemowe
 • Środowiska wielomonitorowe
Sprzęt komputerowy

Program Sound Organizer jest kompatybilny z następującym sprzętem:
 • Procesor:
  • Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 : Procesor 1,66 GHz lub szybszy
 • Pamięć:
  • Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7: co najmniej 1 GB w przypadku wersji 32-bitowej; co najmniej 2 GB w przypadku wersji 64-bitowej
  • Windows Vista: co najmniej 512 MB (co najmniej 1 GB w przypadku edycji Home Premium / Business / Ultimate)
 • Napęd optyczny:
  • Napęd CD-ROM lub DVD-ROM (napęd CD-R/RW lub DVD-R/RW wymagany jest do nagrywania płyt CD, płyt CD z plikami MP3 lub płyt CD/DVD z danymi)
 • Monitor:
  • 16-bitowa paleta kolorów, rozdzielczość 800 × 600 lub wyższa
 • Połączenie internetowe:
  • Wymagane do odtwarzania podkastów i korzystania z bazy Gracenote (serwis wydobywania informacji o utworach)
 • Pozostałe:
  • port USB, karta dźwiękowa

Pobieranie

Pobieranie programu Sound Organizer:
 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i zaakceptować warunki w nim zawarte, klikając pole wyboru. Następnie należy kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [SoundOrganizer_V2001.exe].
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera.

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować program Sound Organizer.

 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator. W przypadku systemu operacyjnego Windows 7 / 8.1 / 10 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem "Windows needs your permission to continue" [System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej. Następnie należy wykonać poniższe czynności.
 2. Kliknij dwa razy pobrany plik "SoundOrganizer_V2001.exe" na pulpicie.
 3. Wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.
 4. Po zakończeniu instalacji na ekranie wyświetli się komunikat "Sound Organizer has been successfully installed" [Program Sound Organizer został zainstalowany pomyślnie]. Kliknąć przycisk Exit [Wyjdź] i uruchomić program Sound Organizer.

Po aktualizacji

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Uruchomić program Sound Organizer i w menu Help [Pomoc] kliknąć pozycję About [Informacje]. Jeżeli wyświetli się informacja Sound Organizer: 2.0.01.05240 oznacza to, że program został zainstalowany pomyślnie.

Przed instalacją programu należy uważnie przeczytać poniższą informację.

 • Aby zainstalować i uruchomić program, należy postępować zgodnie z zawartymi tu instrukcjami. W przypadku systemu operacyjnego Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 lub Windows Vista nie należy przełączać komputera do trybu uśpienia bądź hibernacji podczas działania programu Sound Organizer. Firma Sony Corporation (zwana dalej "firmą Sony") nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy wynikłe z powodu niezastosowania się do zawartych tu instrukcji.
 • Jeżeli osobne postanowienia prawne nie stanowią inaczej, firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe w przypadku rozporządzania prawami przez użytkownika bądź stronę trzecią zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej programu Sound Organizer.
 • Program Sound Organizer jest zabezpieczony przed kopiowaniem. Użytkownicy nie mogą w żaden sposób powielać ani rozprowadzać niniejszego oprogramowania bez zgody firmy Sony.